Waar komt dit nieuws vandaan?

Het is algemeen bekend dat regelmatige lichaamsbeweging in korte sessies (tot 45 minuten) en met een matige intensiteit ons immuunsysteem verbetert. Verschillende studies hebben reeds de sterke impact van bewegen en sporten op onze weerstand of immuniteit aangetoond. Amerikaanse onderzoekers gingen na of intens bewegen ook bescherming kon bieden tegen ernstige gezondheidsproblemen wanneer je besmet bent met het coronavirus (1). Ze gebruikten daarvoor de gegevens van 48.440 personen, die via vragenlijsten over hun beweegactiviteiten werden ingedeeld in drie categorieën:

  • inactief (0 tot 10 minuten matig tot intens actief per week);
  • matig actief (11 tot 149 minuten matig tot intens actief per week);
  • intens actief (meer dan 150 minuten matig tot intens actief per week).

Tijdens de opvolging werden besmettingen en symptomen van covid-19 geregistreerd. In vergelijking met de intens actieve personen steeg het risico bij inactieve personen:

  • op een ziekenhuisopname door covid-19 met 126%;
  • op een opname in een reanimatie-afdeling met 73%;
  • om te sterven aan de gevolgen van covid-19 met 149%.

De onderzoekers besluiten dat lichaamsbeweging en sport ernstige gezondheidsproblemen door covid-19 kunnen beperken.

Hoe moet je dit nieuws interpreteren?

Sport en beweging zijn essentieel om gezond te leven, samen met niet roken en gezonde voeding. Toch toont deze studie niet aan dat intens bewegen kan beschermen tegen ernstige covid-19-gezondheidsproblemen. In vergelijking met de meest actieve groep telde de weinig actieve groep:

  • 22% rokers (tegenover 16% in de actiefste groep);
  • 58% deelnemers met obesitas (tegenover 31%);
  • 7% deelnemers met diabetes (tegenover 2%);
  • 6% 80-plussers (tegenover 1%).

Dit betekent dat de groep van 3.118 deelnemers die intens bewogen, er ook veel gezondere leefgewoonten op nahielden. Dat is te verwachten: personen met ernstig overgewicht of een onderliggende aandoening sporten doorgaans minder, en hebben in geval van covid-19 een hoger risico op een ernstig verloop. Onderzoek in het verleden toonde reeds aan dat mensen met obesitas vatbaarder zijn voor gezondheidsproblemen na een besmetting met een virus. Die mensen hebben vaker kunstmatige beademing nodig.

Deze Amerikaanse studie is bovendien een cohortstudie: dat is een type waarnemend onderzoek dat verbanden kan vaststellen, maar geen oorzaak-gevolgverbanden kan bewijzen. Die beperking komt hier scherp tot uiting: de studie toont aan dat gezonde mensen minder gezondheidsproblemen hebben na een covid-19-infectie, maar niet dat intens bewegen alleen dat effect kan verklaren. Een sportieve levensstijl gaat over het algemeen vaker samen met gezonde eet- en leefgewoonten

Conclusie

Hoewel sport en beweging essentieel zijn om gezond te leven, toont deze studie niet aan dat intens bewegen beschermt tegen ernstige gezondheidsproblemen door covid-19. De groep die zeer actief was in deze studie, telde minder deelnemers die rookten, hoogbejaard waren of aan obesitas of diabetes leden. Al die factoren kunnen mee verklaren dat intens bewegen de kans op een ernstig verloop van covid-19 kan beperken.

 
Geraadpleegde Bronnen
(1) Sallis R, Young DR, Tartof SY, et al. Br J Sports Med Epub ahead of print: [26 April 2021]. doi:10.1136/ bjsports-2021-104080