Waar komt dit nieuws vandaan?

Franse onderzoekers gingen na of roken een bescherming kan bieden tegen het coronavirus (1). Ze selecteerden twee groepen van deelnemers die besmet waren met het coronavirus.

Een eerste groep bestond uit 343 deelnemers, die in het ziekenhuis werden opgenomen wegens gezondheidsproblemen. Ze hadden een gemiddelde leeftijd van 65 jaar. De tweede groep bevatte 139 deelnemers, die niet werden opgenomen in ziekenhuis. De gemiddelde leeftijd in deze groep was 44 jaar.

In de beide groepen waren er slechts 5% rokers. Dat ligt merkelijk lager dan de meer dan 20% rokers in de algemene bevolking. Het is opmerkelijk dat een hoge bloeddruk, diabetes, obesitas en immuniteitsproblemen veel vaker voorkwamen bij de deelnemers die opgenomen werden in het ziekenhuis.

De onderzoekers besluiten dat roken een bescherming zou kunnen bieden tegen het coronavirus door de werking van nicotine en dat een opgelegde rookstop tijdens een hospitalisatie de gezondheidstoestand van de slachtoffers kan verergeren.

Hoe moeten we dit nieuws interpreteren?

Deze studie is een dwarsdoorsnede studie, een type waarnemend onderzoek dat verbanden kan vaststellen, maar geen oorzaak-gevolgverband kan aantonen. De studie toont duidelijk aan dat er minder rokers zijn in de groep die besmet is met het coronavirus, maar niet dat roken een bescherming zou kunnen bieden tegen het coronavirus.

Deze studie verscheen niet in een wetenschappelijk tijdschrift, maar alleen op een online website. Ze werd ook niet gecontroleerd door andere, niet-betrokken wetenschappers (peerreview).

De deelnemers die opgenomen werden in het ziekenhuis na een besmetting met het coronavirus, hadden ook andere, al bestaande gezondheidsklachten. Het kan zijn dat ze daardoor stopten met roken. Deze groep bevatte namelijk een aanzienlijk deel ex-rokers.

De meeste deelnemers die het ziekenhuis mochten verlaten, waren trouwens gezondheidswerkers. Zij zijn waarschijnlijk door hun beroep meer gemotiveerd om niet te roken.

Een Chinese studie deed eerder de omgekeerde vaststelling. Rokers die besmet worden met het coronavirus zouden een groter risico lopen op een ernstige longontsteking dan niet-rokers (2). Ook hier was er geen sprake van een oorzaak-gevolgrelatie.

Stoppen met roken is altijd de beste maatregel om gezondheidsproblemen te vermijden.

Conclusie

Een nieuwe Franse studie toont aan dat er minder rokers zijn in een groep mensen besmet met het coronavirus, vergeleken met de algemene bevolking. Door de aard van deze studie kunnen we niet besluiten dat roken een bescherming biedt tegen corona. Een eerdere Chinese studie kwam trouwens tot de tegenovergestelde conclusie. Stoppen met roken is de beste maatregel om een ernstige longontsteking na een coronabesmetting te vermijden.

 
Geraadpleegde Bronnen
1. Miyara M, Tubach F, Pourcher V. Low incidence of daily active tobacco smoking in patients with symptomatic COVID-19. Https://www.qeios.com/read/WPP19W.