Besmetting met twee coronavarianten zeldzaam maar niet uitgesloten

In het ziekenhuis van Aalst overleed een 90-jarige patiënte. Ze had covid-19 en bleek besmet met twee verschillende virusvarianten. De vrouw was niet gevaccineerd. Dubbele infecties met twee coronavarianten zijn zeldzaam. Het voorval haalde de wereldpers.

26 juli 2021

gezondheidenwetenschap gezondheid covid19

Waar komt dit nieuws vandaan?

De dame woonde nog thuis toen ze besmet raakte met het coronavirus. Na analyse vond men zowel de alfavariant (Britse variant) als de bètavariant (Zuid-Afrikaanse variant). Haar toestand verslechterde snel en ze overleed vijf dagen na opname in het ziekenhuis van Aalst. Of de dubbele besmetting de snelle achteruitgang verklaart, is niet zeker. Wel is bekend dat dergelijke co-infecties zeldzaam zijn. Dr. Anne Vankeerberghen, moleculair biologe in het ziekenhuis van Aalst, stelde het geval voor op een recent online Europees congres voor microbiologie en infectieziekten, waarna de dubbele besmetting van de Belgische patiënte veel media-aandacht kreeg (1).

De 90-jarige dame verkeerde voor haar besmettingen in goede gezondheid. Dat ze nog niet gevaccineerd was, heeft te maken met de periode waarin ze besmet werd: ze overleed op 3 maart, toen de vaccinatie van thuiswonende bejaarden nog maar net op gang kwam. Dat het nieuws pas onlangs de media haalde, heeft te maken met de datum van het congres (begin juli).

De vraag is of een dubbele besmetting leidt tot een ernstigere vorm van covid-19. Met een gewone PCR-test weet men niet welke variant de oorzaak is voor de besmetting. Daarvoor zijn bijkomende analyses nodig. Tijdens haar uiteenzetting op het congres pleitte Vankeerberghen voor een meer dergelijke analyse om te kunnen onderzoeken hoe vaak co-infecties voorkomen en of ze erger zijn voor de patiënt.

Hoe moet je dit nieuws interpreteren?

Het is theoretisch mogelijk om tegelijkertijd door twee verschillende virussen besmet te geraken. Een dubbele besmetting werd in het verleden al gesignaleerd voor griepvirussen (2) en er zijn enkele andere gevallen van dubbele corona-infecties beschreven (in Brazilië en Portugal). Brute pech, reageerden sommige experten op het recente congres over infectieziekten.

Of een dubbele infectie de symptomen erger maakt, is niet zeker. Volgens Vankeerberghen komt het fenomeen waarschijnlijk vaker voor dan gedacht, omdat varianten niet systematisch geïdentificeerd worden.

Het beste wat je kan doen om goed beschermd te zijn, is je laten vaccineren.

Conclusie

In maart overleed een 90-jarige dame aan een dubbele corona-infectie: ze was met twee verschillende virusvarianten tegelijk besmet. De vrouw was nog niet gevaccineerd. Dubbele besmettingen zijn waarschijnlijk zeldzaam. Er zijn weinig gegevens over, omdat er meestal niet gekeken wordt naar de verantwoordelijke variant bij een coronabesmetting. Daarom is niet bekend of zo’n dubbele infectie erger is dan een gewone ‘enkele’. De beste manier om je te beschermen, is je laten vaccineren.

Geraadpleegde Bronnen
  • (1) 90-year-old woman infected with UK and South African COVID-19 variants at the same time | EurekAlert! Science News, 10 juli 2021
  • (2) Can You Contract Multiple Coronavirus Variants? Doctors Explain (prevention.com)

Marleen Finoulst

 
Lees ook...
aug. 2021

De coronavaccins leiden niet tot ernstigere ziekte en voorkomen het ontstaan van varianten

dec. 2021

‘Wetenschappers met een kritische blik op de coronacrisis’ doen foute en misleidende uitspraken over het coronavirus

okt. 2021

De open brief ‘Wat nu?’ van Factor V trekt overhaaste conclusies over immuniteit

aug. 2021

De coronavaccins veroorzaken geen HIV en het coronavirus is waarschijnlijk natuurlijk ontstaan