Waar komt dit nieuws vandaan?

In een vorige factcheck berichtten we dat je, ook na vaccinatie, nog besmet kan worden met de deltavariant. Bovendien kan je het virus nog doorgeven, ook als je zelf niet of weinig ziek wordt. Dat risico ligt gevoelig hoger dan voor eerdere varianten, en kan een belangrijke impact hebben op de druk op het zorgsysteem. Hoe meer besmettingen er zijn, hoe meer ziekenhuisopnames er kunnen volgen.

Niet alleen de overdraagbaarheid van het virus speelt daarin een rol. De varianten verschillen ook in hoe ziek ze iemand kunnen maken. Recent verschenen dan ook enkele studies die nagingen of een besmetting met de deltavariant ook effectief gepaard gaat met een hoger risico om in het ziekenhuis te belanden.

Hoe moet je dit nieuws interpreteren?
Risico ongeveer verdubbeld

Uit een zoektocht in de wetenschappelijke literatuur bleek alvast dat dit risico minder goed in kaart gebracht werd. We vonden amper twee relevante studies terug die een vergelijking maakten tussen het aantal ziekenhuisopnames na besmetting met de deltavariant en het aantal opnames na besmetting met de alfa- of bètavariant (1,2).

 • In een eerste studie evalueerden Schotse onderzoekers gegevens van een kleine 20.000 covid-19-gevallen (studieperiode 01/04/2021 – 06/06/2021) (1):
  • Aan de hand van een qPCR-test werd in kaart gebracht welke variant de infectie veroorzaakte. Deze gegevens werden vervolgens gekoppeld aan de gegevens uit het EAVE II-platform. Dat is een Schots surveillance-initiatief waarin o.a. demografische gegevens en gegevens over ziekenhuisopnames van covid-patiënten worden bijgehouden.
  • Uit de analyses bleek dat wie besmet raakte met de deltavariant 1,85 keer meer risico liep om opgenomen te worden in het ziekenhuis, gevaccineerd of niet. Er werd rekening gehouden met beïnvloedende factoren zoals leeftijd, geslacht en gezondheidstoestand.
  • De onderzoekers probeerden ook het effect van vaccinatie na te gaan op het risico op ziekenhuisopname:
   • Gevaccineerden die toch nog besmet raakten met de alfa- of bètavariant hadden ongeveer 4 keer minder kans om in het ziekenhuis te belanden dan niet-gevaccineerden.
   • Ook voor de deltavariant lijkt het risico op ziekenhuisopname bij gevaccineerden zo’n 3 keer kleiner dan bij niet-gevaccineerden. Maar het aantal gevallen in deze situatie is beperkt. Daardoor zijn cijfers hierover onnauwkeurig en kunnen we geen conclusies trekken.
 • In een tweede, gelijkaardige studie, vergeleken onderzoekers de gegevens van maar liefst 43.338 covid-patiënten in Engeland (2).
  • Bij deze studie maakten ze het onderscheid tussen de delta- en andere varianten op basis van genetisch onderzoek.
  • De resultaten zijn gelijkaardig: uit deze studie blijkt dat wie besmet raakt met de deltavariant 2,26 keer zoveel meer kans heeft om in het ziekenhuis te belanden.
  • Dit bleek ongeveer gelijklopend te zijn wanneer de onderzoekers een opsplitsing maakten tussen gevaccineerden en niet-gevaccineerden.
   • Ook hier geven de auteurs aan dat de resultaten over deze subgroepen onvoldoende nauwkeurig zijn om er conclusies over te trekken.
   • Bovendien wil dit niet zeggen dat de vaccins niet werken. Het betekent dat je, ook wanneer je gevaccineerd bent, 2 keer meer kans hebt om in het ziekenhuis te belanden wanneer je toch nog met de deltavariant besmet raakt (vergeleken met de andere varianten). Maar in beide gevallen is die kans zeer klein.
Druk op zorgsysteem

Wanneer we de deltavariant dus ongecontroleerd haar gang zouden laten gaan, zouden de gevolgen voor het zorgsysteem catastrofaal kunnen zijn. Deze resultaten benadrukken het belang van volledige vaccinatie. De vaccins zijn namelijk de beste bescherming tegen ziek worden, ook wanneer je door de deltavariant besmet raakt (3).

Conclusie

Hoewel er momenteel weinig gegevens beschikbaar zijn, tonen twee studies aan dat de deltavariant tot meer ziekenhuisopnames leidt dan eerdere varianten van het coronavirus. De impact van deze variant op het zorgsysteem kan dus groter zijn. Aangezien de deltavariant dominant is, is volledige vaccinatie nu extra belangrijk.