Het is onvoldoende bewezen dat luchtvervuiling de sterfte door covid-19 doet toenemen

Op plaatsen waar er veel luchtvervuiling is, ligt de sterfte na een coronabesmetting hoger. Dat zegt de Hoge Gezondheidsraad in een nieuw rapport. Het is gebaseerd op eerdere studies uit het buitenland. Klopt dat?

23 september 2021

gezondheidenwetenschap gezondheid covid19

Waar komt deze bewering vandaan?

Een team van Belgische wetenschappers werd samengeroepen door de Hoge Gezondheidsraad van België om het verband na te gaan tussen luchtvervuiling en de corona-epidemie (1). Het is bekend dat fijnstof ademhalingsproblemen veroorzaakt, en dat een corona-infectie start met een aantasting van de bovenste luchtwegen. Het is dan ook logisch om het verband tussen luchtvervuiling en de ernst van covid-19 te onderzoeken.

Om hun onderzoeksvraag te beantwoorden, voerden de wetenschappers een literatuurstudie uit. Ze kwamen tot de vaststelling dat een kleine toename van zwevende fijnstofdeeltjes in de lucht de sterftecijfers door covid-19 met 8 tot 11% doet stijgen, als gevolg van ademhalingsproblemen.

De Belgische onderzoekers besluiten dat een bredere ecologische aanpak van de coronaproblematiek noodzakelijk is.

Hoe moet je dit nieuws interpreteren?

Het valt niet te betwijfelen dat luchtvervuiling een negatieve invloed op onze gezondheid heeft, en dat personen met gezondheidsproblemen extra kwetsbaar zijn. In streken met veel luchtverontreiniging zijn er meer mensen met ademhalingsziekten, hart- en vaatziekten, diabetes en longkanker. Het is dus logisch om luchtvervuiling in het algemeen te bestrijden.

Het is echter niet zeker dat de sterfte door covid-19 met 8 tot 11% stijgt enkel als gevolg van luchtvervuiling:

  • Zowel Noord-Italië als Vlaanderen hadden een hoge sterfte door covid-19, en beide streken zijn sterk vervuild.
    • Dat komt door de hoge bevolkingsdichtheid, het verkeer en industriële activiteiten.
    • Maar beide regio’s hebben ook een oudere populatie. Dat kan de sterfte door covid-19 ook beïnvloed hebben.
  • Andere factoren die een invloed hebben op het sterfterisico door covid-19 zijn overgewicht, roken en ongezonde eet- en leefgewoonten.

De impact van luchtvervuiling evalueren tussen die veelheid aan invloeden, is helemaal niet eenvoudig. Gezien de kwaliteit van de studies in het rapport van de Hoge Gezondheidsraad, is het voorbarig om te beweren dat slechte luchtkwaliteit zorgt voor een hogere sterfte na een corona-infectie. Maar uiteraard moeten we luchtvervuiling bestrijden.

Conclusie

Volgens een nieuw rapport van de Hoge Gezondheidsraad zou leven in vervuilde lucht de sterftecijfers door covid-19 met 8 tot 11% doen stijgen. Dat zou een gevolg zijn van de schadelijke invloed van fijnstof op de ademhaling. Het staat vast dat luchtvervuiling gezondheidsproblemen kan veroorzaken, maar het is tot nu toe niet bewezen dat vervuiling alleen de coronasterfte doet toenemen.

Geraadpleegde Bronnen

Patrick Mullie

 
Lees ook...
jan. 2023

Geen aanwijzing voor hoger risico op overlijden na Covid19-vaccinatie, integendeel

feb. 2021

Fout in De Zevende Dag: vaccins zorgen niet voor hoge sterftecijfers in Israël.

nov. 2022

Anonieme studie wijst niet op ‘toename van 84% aan hartgerelateerde sterfte’ bij jonge mannen door covidvaccins

jan. 2021

Fitnesscentra zijn geen belangrijke besmettingshaarden voor COVID-19