Waar komt dit nieuws vandaan?

Een volledige klas in quarantaine plaatsen wanneer één kind besmet is met het coronavirus, is geen must, maar wordt geval per geval overwogen. Zo luidt het advies van de Vlaamse Overheid. De betrokken leerling uit de school in Hasselt was dinsdag nog in de klas, maar vertoonde geen symptomen. Woensdag testte hij wel positief. De klasgenoten en leerkrachten kregen een brief waarin ze worden aangespoord meteen een arts te raadplegen als ze zich ziek voelen. Het CLB Limburg oordeelde dat de hele klas in quarantaine zetten niet nodig is.

Uit de tot nu toe verzamelde kennis over de coronapandemie blijkt inderdaad dat kinderen een beperkte rol spelen in het overbrengen van het virus. Kinderen kunnen wel geïnfecteerd raken, maar worden zelden ernstig ziek en blijken het virus ook niet zo makkelijk door te geven aan andere kinderen of aan volwassenen.

In gezinnen met een covid-19-patiënt blijven kinderen tot 11 jaar veel vaker van de infectie gespaard, terwijl oudere kinderen en volwassenen mekaar makkelijker besmetten, zo stellen Nederlandse onderzoekers vast (1). Het roept meteen de vraag op of het wel nodig was om alle crèches en scholen gedurende maanden te sluiten.

Hoe moeten we dit nieuws interpreteren?

We kennen het coronavirus SARS-CoV-2 nog niet erg lang. In tegenstelling tot het griepvirus, dat wel makkelijk wordt doorgegeven tussen kinderen en van kinderen aan volwassenen, blijkt dat veel minder het geval voor dit coronavirus. Studies uit China, Zuid-Korea, Italië, Spanje en de Verenigde Staten stellen vast dat slechts 1 tot 5% van alle bevestigde gevallen van covid-19 kinderen en jongeren tot 19 jaar zijn. Dat vermeldt het Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde (1). In IJsland, waar onderzoekers willekeurig 10.797 personen testten op SARS-CoV-2, bleek geen enkel kind jonger dan 10 jaar en slechts 0,3% van de jongeren tussen 10 en 19 jaar besmet. Een studie uit Wuhan, waarbij 392 gezinsleden van 105 covid-19-patiënten getest werden, waren amper 4 kinderen jonger dan 18 jaar besmet.

Nederlandse onderzoekers zijn gestart met een studie waarbij ze 50 gezinnen met zieke kinderen willen volgen, en een tweede studie die inzicht moet verschaffen over antistoffen tegen covid-19 bij de Nederlandse bevolking.

Betere kennis over de rol van kinderen in de pandemie kan leiden tot een aanpassing van de maatregelen voor crèches en scholen.

Conclusie

Onderzoek maakt stilaan duidelijk dat kinderen en jongeren een zeer beperkte rol spelen in de coronapandemie. Als ze zelf besmet raken, worden ze zelden ernstig ziek. Kinderen geven het virus ook niet makkelijk door. Een hele klas in quarantaine zetten omwille van één zieke leerling is dus niet nodig.

 
Geraadpleegde Bronnen
(1) van der Hoek W, Backer J, Bodewes R et al. De rol van kinderen in de transmissie van SARS-CoV-2. Ned Tijdschr Geneeskd 2020;164:D5140