Op sociale media heerst een lichte paniek over de aankomende zomerkampen. Verschillende jeugdbewegingen moeten op zoek naar een nieuwe kampeerplaats. De reden is de vondst van enkele nieuwe, met Afrikaanse varkenspest besmette everzwijnenkadavers in de bossen van Chiny. Door die vondst is het gebied waar een kampeerverbod geldt in de provincie Luxemburg uitgebreid, waardoor veel jeugdbewegingen zonder kampplaats komen te zitten. De verwarring is groot, want kampplaatsen worden lang van tevoren geboekt. We zetten hier op een rijtje wanneer je op zoek moet naar een andere kampplaats.

De Afrikaanse varkenspest werd op 13 september 2018 voor het eerst vastgesteld bij enkele dode everzwijnen in de streek rond Étalle, in de provincie Luxemburg. De dag nadien zetten het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV) en het Waalse gewest de besmette zone af, om te voorkomen dat het virus zich verder zou verspreiden onder de wilde everzwijnen en zo gedomesticeerde varkens kon bereiken. Er kwam een jachtverbod én een kampeerverbod.

Het virus is dodelijk voor de varkens, maar onschadelijk voor mensen. Toch moeten we uitkijken, want het virus is een echte overlever: via onze kleren, schoenen en autobanden kan het zich snel verspreiden. Het kan maandenlang overleven en zelfs via een plakje ham van een besmet dier kan het virus worden doorgegeven. Het is belangrijk om te voorkomen dat varkenskwekerijen besmet raken. Daarom zijn de zomerkampen voorlopig niet meer welkom in de gevarenzone.

Het gebied waar niet gekampeerd mag worden is nu ook uitgebreid . Jolien Felis, beleidsmedewerker jeugdtoerisme van de organisatie De Ambrassade, die het Vlaamse jeugdwerk ondersteunt, bevestigt dat het verbod recent geüpdatet werd. De laatste uitbreiding dateert van 19 maart 2019. De laatste stand van zaken en een interactieve kaart zijn terug te vinden op de website van De Ambrassade: ( https://ambrassade.be/nl/kennis/artikel/waar-is-de-varkenspest-uitgebroken-en-actief ).

De reden voor de uitbreiding is de vondst van enkele nieuwe besmette, dode everzwijnen in het bos van Chiny. De maatregel blijft zeker geldig tot en met de zomervakantie van 2019, maar kan ook in de jaren nadien nog spelen. Volgens de website van De Ambrassade is het niet ondenkbaar dat jeugdbewegingen ook in 2020 en 2021 niet in de regio zullen kunnen kamperen. Het virus verdwijnt pas na 9 maanden, en de quarantainetijd moet dus na elke vondst van een dood everzwijn gerespecteerd worden.

Ook het FAVV houdt een kaart bij van de afgebakende zones, met een update op 26 maart.

Je kan ze vinden op http://www.afsca.be/avp/actualiteit/belgie/

Wat te doen als je denkt dat je kampplaats in de gevarenzone ligt?

Getroffen jeugdgroepen kunnen op de website van De Ambrassade terecht voor al hun vragen, zoals welke gedeeltes van de provincie verboden terrein zijn geworden, en welke procedure ze moeten volgen bij reeds betaalde voorschotten ( https://ambrassade.be/nl/kennis/artikel/vaak-gestelde-vragen-varkenspest ).

De Ambrassade roept op om terreinen of weides aan te bieden als mogelijk kampterrein. Daarom zal de organisatie in april een website lanceren waarop de jeugdverenigingen en de aanbieders elkaar beter kunnen vinden (meer info op https://ambrassade.be/nl/nieuws/verhuur-jouw-weide-en-red-een-zomerkamp ).