Waar komt dit nieuws vandaan?

Anthony Fauci is de virusspecialist die de corona-epidemie in de Verenigde Staten in goede banen moet leiden. Een comité van experten ging voor hem na hoe het coronavirus zich binnen een bevolking verspreidt (1). We weten dat het coronavirus zich kan verspreiden via druppeltjes die rondvliegen bij het niezen en/of hoesten. De onderzoeksvraag was of dit ook mogelijk is door gewoon praten en zelfs ademen.

De experten gingen de beperkte literatuur na en kwamen tot de conclusie dat het coronavirus zich misschien ook via de ademhaling van besmette patiënten kan verspreiden. Ze toonden eveneens aan dat de lucht in kamers met besmette mensen coronavirussen bevat, en dit zonder dat deze patiënten hoestten of niesden. Opmerkelijk was dat de concentratie aan het virus in de lucht hoog was bij beademde patiënten. Een andere studie in Hongkong toonde aan dat het coronavirus zich via de lucht kan verspreiden in gebouwen, van lagere naar hogere appartementen.

Op basis van dit verslag besloot Anthony Fauci dat het huidig coronavirus zich zou kunnen verspreiden via praten en ademen.

Hoe moeten we dit nieuws interpreteren?

Het ene virus is natuurlijk het andere niet, en elk virus heeft specifieke eigenschappen om zich te verspreiden. Het wetenschappelijk onderzoek naar het nieuwe coronavirus is nog beperkt: veel studies zijn lopend, en we wachten ongeduldig op de eerste resultaten.

Er bestaat nog veel onzekerheid over de verspreidingswegen van het virus. Zeker is wel dat het coronavirus zich verspreidt via druppeltjes na hoesten en niezen, en tijdelijk via objecten, zoals deurklinken, waarop deze besmette druppeltjes terechtkomen. Dat het virus door de lucht kan reizen door praten of gewoon uitademen, is een andere zaak en is vandaag helemaal niet zeker. Dergelijke besmettingsweg wordt ‘airborne’ (via aerosol) genoemd en is tot nu toe niet aangetoond voor het nieuwe coronavirus. Dat hier en daar hogere concentraties gemeten worden, betekent nog niet dat deze rondzwevende virussen voldoende kracht hebben om iemand te besmetten. In tegenstelling tot de Amerikaanse viroloog Fauci betwijfelen de meeste andere experten dat je het coronavirus kan verspreiden via praten of ademen (2).

Conclusie

In de Verenigde Staten menen sommige virologen dat het coronavirus zich niet alleen via niezen en hoesten kan verspreiden, maar ook via praten en ademen, en zo dus een tijdje kan overleven in de lucht rondom besmette personen. Dit betekent echter niet dat deze mogelijk aanwezige virussen krachtig genoeg zijn om iemand ziek te maken. Mocht dit toch het geval zijn, dan verandert dit niets aan de bestaande veiligheidsmaatregelen: afstand houden en veelvuldig handen wassen.

 
Geraadpleegde Bronnen
(1) National Research Council 2020. Rapid Expert Consultation on the Possibility of Bioaerosol Spread of SARS-CoV-2 for the COVID-19 Pandemic (April 1, 2020). Washington, DC: The National Academies Press. https://doi.org/10.17226/25769.