Waar komt dit nieuws vandaan?

Vaccinatietwijfelaars verkondigen dat je laten inenten uit solidariteit geen zin heeft: je kan immers nog besmet worden en het virus doorgeven, zonder zelf ziek te worden. De vaccinatie zou de overdracht van het virus niet kunnen tegenhouden. Door je te laten vaccineren zou je dus enkel jezelf beschermen en niet de anderen. Dat beweren mensen die het nut van de coronavaccinatie betwijfelen (1).

Intussen sijpelen echter bemoedigende gegevens binnen die erop wijzen dat je het virus na vaccinatie veel minder zou overdragen.

Hoe moet je dit nieuws interpreteren?

Bij de start van de vaccinatiecampagne wisten we inderdaad niet of en in welke mate de beschikbare vaccins ervoor zouden zorgen dat we niet meer besmet raken of het virus niet meer verspreiden. Dat is nochtans zeer belangrijk bij de bestrijding van een pandemie: als we het virus niet meer kunnen doorgeven na vaccinatie, zetten we het sneller buiten spel dan wanneer dat niet het geval zou zijn. Dat noemen we groepsimmuniteit.

Naarmate wetenschappers meer kennis vergaren over het virus, wordt ook duidelijk dat gevaccineerde mensen die toch nog besmet worden met het coronavirus, wel degelijk minder besmettelijk zijn voor anderen.

De overdracht van het virus vermindert:

 • Er werd onweerlegbaar aangetoond dat de vaccins een zeer sterke bescherming bieden tegen de symptomen van covid-19.
  • Na vaccinatie word je dus niet meer ziek.
  • Daardoor zal je minder hoesten en niezen, waardoor je het virus minder verspreidt.
  • Op die manier beperk je het risico voor anderen (2).
 • Uit de dierproeven voor het Moderna-vaccin blijkt dat de periode waarin gevaccineerde apen besmettelijk zijn beduidend korter is dan bij niet-gevaccineerde dieren.
  • Al na 2 dagen kan het virus zich niet meer vermenigvuldigen in de longen van de gevaccineerde apen.
  • Hoewel er in die eerste 2 dagen wel nog virussen aanwezig zijn, gaat het om veel kleinere aantallen dan bij niet-gevaccineerde apen. Daardoor zijn ze veel minder besmettelijk (3).
 • Uiteraard zijn ook de farmaceutische firma’s erop gebrand om zo snel mogelijk gegevens te verzamelen over de overdracht van het virus na vaccinatie. Verschillende studieresultaten zijn intussen beschikbaar of op komst.
  • Een studie van AstraZeneca toont aan dat er maar liefst 67% minder positieve coronatests (PCR) werden afgenomen in de weken na toediening van 1 dosis van het vaccin.
   • Deze resultaten suggereren dat het vaccin ook effectief beschermt tegen besmetting.
   • Door het aantal asymptomatische besmettingen te verminderen, voorkomen we dat het virus zich ongemerkt verspreidt (4,5).
  • Ook voor het Pfizervaccin zijn er beloftevolle gegevens:
   • Een studie uit Israël, waar reeds een belangrijk deel van de bevolking gevaccineerd is, toont aan dat er ook aanzienlijk minder positieve coronatests zijn in de gevaccineerde groep.
   • Bij personen die kort na vaccinatie toch nog besmet raken, worden bovendien veel minder coronavirussen teruggevonden. Daardoor zijn ze minder besmettelijk voor anderen (6,7).
Conclusie

Personen die gevaccineerd zijn tegen covid-19 en toch nog besmet worden met het coronavirus, worden niet alleen zelf niet ziek, maar zijn ook minder besmettelijk voor anderen in vergelijking met niet-gevaccineerde personen. Opvolgstudies tonen aan dat het aantal positieve coronatests na vaccinatie drastisch is verminderd bij gevaccineerde personen. Met vaccinatie bescherm je dus wel degelijk niet alleen jezelf, maar ook je omgeving.

Lees ook: https://www.laatjevaccineren.be/vaccinatie-tegen-covid-19-vraag-en-antwoord

Foto: Rawpixel