Dit artikel werd geschreven door

 

Waar komt dit nieuws vandaan?

Onderzoekers uit Taiwan gingen na in hoeverre temperatuurcontrole coronagevallen kan herkennen (1). Het doel is om besmette toeristen en zakenmensen uit het buitenland in een vroeg stadium op te vangen, waardoor ze de ziekte niet kunnen doorgeven.

Tussen 21 januari en 6 april 2020 werden 321 geïmporteerde gevallen geïdentificeerd, voornamelijk Taiwanese staatsburgers die 37 landen bezochten voor zaken, werk of studie.

  • De helft van de gevallen begon symptomen te vertonen voor aankomst.
  • De meeste anderen kregen 1 tot 13 dagen na aankomst symptomen.
  • Een groep van 3,4% ontwikkelde nooit klachten.

De symptomen varieerden:

  • Driekwart van de gevallen had ademhalingssymptomen.
  • 44,9% had koorts.
  • 13,1% verloor geur of smaak.
  • 7,2% had diarree.

De temperatuurmeting in de luchthaven kon 32,7% van de gevallen herkennen. Van de rest werd:

  • 27,7% tijdens de thuisquarantaine geïdentificeerd;
  • 16,2% via contact-tracering;
  • 23,4% door ziekenhuizen.

De onderzoekers besluiten dat grenscontrole belangrijk is om de overdracht van de ziekte binnen de gemeenschap te beperken.

Hoe moeten we dit nieuws interpreteren?

Studies die de impact van temperatuurcontrole nagaan op de identificatie van coronagevallen zijn beperkt. We moeten dus voorzichtig zijn alvorens we conclusies trekken.

Bijna 50% van de besmette personen kwam uit Engeland of de Verenigde Staten. Dat betekent dat doelgericht screenen van passagiers vanuit landen met veel coronagevallen interessant kan zijn. In totaal werd 67,3% van de passagiers (of 216 personen) besmet met het coronavirus uiteindelijk niet herkend met behulp van de temperatuurcontrole in de luchthaven. Een bijkomend probleem is dat minder dan de helft van de coronagevallen koorts ontwikkelde, en een derde slechts vage klachten had zoals hoofdpijn, diarree en/of geur- en smaakverlies.

Alleen temperatuurcontrole in de luchthaven is duidelijk niet voldoende om een epidemie tegen te houden.

Conclusie

Onderzoekers uit Taiwan gingen na of temperatuurcontrole in de luchthaven volstaat om reizigers met een coronabesmetting te herkennen. Dat bleek niet het geval: slechts een derde van de gevallen werd geïdentificeerd. Niet verwonderlijk, want een groot deel van de coronavirusinfecties verloopt zonder symptomen.

 
Geraadpleegde Bronnen
(1) Liu JY, Chen TJ, Hwang SJ. Analysis of Imported Cases of COVID-19 in Taiwan: A Nationwide Study. Int J Environ Res Public Health. 2020;17(9):3311. Published 2020 May 9.