Verontwaardiging op Facebook: in de uitzending van 31 maart van het VRT-programma De Zevende Dag zou gezegd zijn dat lege kerken een nieuwe bestemming kunnen krijgen als moskeeën. We bekeken het bewuste fragment opnieuw, om te weten te komen waar de commotie vandaan komt.

De bewering op Facebook klopt niet. Wat wel correct is, is dat in de aflevering van 31 maart de herbestemming van leegstaande kerken werd besproken. Het debat ging tussen burgemeester van Kortrijk Vincent Van Quickenborne, deken van Kortrijk Geert Morlion en Kristof Lataire, een zelfstandig consulent voor de herbestemming van kerken en kloosters. Zij waren uitgenodigd in het programma naar aanleiding van de toekomstige herbestemming van vele Kortrijkse kerken.

In het debat werd door de moderatoren de vraag gesteld wat de aanwezigen vonden van het idee om van leegstaande kerken in de toekomst moskeeën te maken. Deken Morlion stond daar negatief tegenover: hij ziet een kerk liever afgebroken worden om dan eventueel op dezelfde plaats een moskee te bouwen. Kortom: van een kerk een moskee maken, vond hij een slecht idee. Reden: een herbestemming van een kerk als moskee ligt volgens hem te gevoelig voor zowel de christelijke als de islamitische gemeenschap. Kristof Lataire voegde toe dat er voor dergelijke herbestemmingen altijd een voldoende draagvlak moet zijn bij de lokale gemeenschap. Burgemeester Van Quickenborne sprak zich niet uit over de kwestie.

Conclusie

In De Zevende Dag werd door geen enkele van de deelnemers aan het debat gesuggereerd dat leegstaande kerken kunnen worden omgebouwd tot moskeeën. In het debat stonden de deelnemers negatief tegenover het idee. Je kan het fragment zelf herbekijken op VRT NU. De discussie over kerken en moskeeën begint op minuut 51:17, en duurt tot 54:08 ( https://www.vrt.be/vrtnu/a-z/de-zevende-dag/2019/de-zevende-dag-d20190331/ ).