Bewering
Waar komt dit nieuws vandaan?

Belgische onderzoekers gingen na of de quarantaine een invloed had op het koken in gezinsverband (1). Het doel van het onderzoek was om onze gedragingen tijdens de quarantaine in kaart te brengen met behulp van een elektronische enquête. Deelnemers konden de vragenlijsten vanaf half april 2020 invullen. In de antwoorden van meer dan 6.000 deelnemers stelden de onderzoekers verschillen vast in kookgewoonten tussen mannen en vrouwen.

  • Voor het koken gingen vrouwen tijdens de quarantaine planmatiger te werk: ze maakten boodschappenlijstjes op en brachten vaker gezonde ingrediënten op tafel.
  • Mannen bakten meer brood dan vrouwen, en minder patisserie.
  • Vrouwen vonden koken plezieriger en pakten het creatiever aan dan mannen, terwijl dit voor de quarantaine omgekeerd was.
  • Zowel mannen als vrouwen ervaarden koken als minder tijdrovend dan voor de quarantaine.
  • Tot slot vonden mannen samen eten in gezinsverband voor de quarantaine een tikkeltje belangrijker dan vrouwen, maar dit veranderde tijdens de quarantaine.

Hoe moeten we dit nieuws interpreteren?

De resultaten van dit onderzoek verschenen op een website, en werden niet gepubliceerd in een peer-reviewed tijdschrift. Er is dus geen controle van het onderzoek door collega’s: noch van de kwaliteit, noch van de methode.

In totaal namen 12.637 personen deel aan de online enquête, maar slechts 49% van de resultaten (6.230 antwoorden) was bruikbaar voor verder onderzoek. Ongeveer 80% van de deelnemers was hoger opgeleid (4.984), en slechts 1.246 waren mannen. Eigenlijk kan deze studie dus voornamelijk conclusies trekken voor hoger opgeleide vrouwen met waarschijnlijk weinig financiële zorgen.

Dit onderzoek toont vooral de beperkingen aan van peilingen met vrijwillige deelnemers: slechts een zeer klein deel van de bevolking neemt deel, en onderzoekers kunnen alleen conclusies proberen te trekken voor deze beperkte groep. Elektronische peilingen zijn snel en goedkoop, maar de wetenschappelijke waarde is onzeker. Deze studie is trouwens ook waarnemend van aard: dit betekent dat we geen oorzakelijke verbanden kunnen trekken.

De enquête werd opgestart tijdens de quarantaine: het kookgedrag van de deelnemers werd dus niet bevraagd voor de quarantaine, maar enkel tijdens deze periode via een vragenlijst. Hoe zeker zijn we dat dit een correct beeld geeft van voor de quarantaine?

Het is duidelijk dat deze studie, door de vele beperkingen, de onderzoeksvraag slechts kan beantwoorden voor een klein deel van de bevolking.

Conclusie

Belgische onderzoekers gingen bij meer dan 6.000 deelnemers na of het koken in gezinsverband beïnvloed werd door de coronacrisis. Ze stelden vast dat vrouwen planmatiger te werk gaan, meer patisseries bereiden en koken plezieriger vinden dan mannen. Omdat 80% van de deelnemers hoger opgeleid en overwegend vrouw was, laat deze peiling niet toe om algemene conclusies te trekken voor de hele bevolking.

 
Geraadpleegde Bronnen