Waar komt dit nieuws vandaan?

Amerikaanse onderzoekers gingen na of mensen die te maken kregen met vooroordelen of discriminatie omwille van hun gewicht voor de coronaperiode, andere eet- en leefgewoontes hebben tijdens de coronaperiode (1).

De onderzoekers volgden tot 2018 een groep van meer dan 2.000 jongeren. In 2020 contacteerden de onderzoekers de jongeren opnieuw. Maar 584 beantwoordden de vragen van de nieuwe studie. De deelnemers hadden een gemiddelde BMI (Body Mass Index) van 28,2 kg/m2 en waren gemiddeld rond de 25 jaar. Een gezond BMI ligt tussen 18,5 en 15 kg/m2, 28,2 kg/m2 wijst op overgewicht.

De onderzoekers brachten het meemaken van vooroordelen of discriminatie omwille van het gewicht in 2018 in relatie met de eet- en leefgewoonten tijdens de coronaperiode in 2020. Door de epidemie werden eet- en leefgewoonten in 2020 elektronisch geregistreerd. Personen die voor de epidemie gepest werden om hun gewicht, hadden meer depressieve symptomen, stress en eetbuien tijdens de coronaperiode. De eetbuien lagen bij deze groep 190% hoger.

De onderzoekers besluiten dat jongvolwassenen die het slachtoffer waren van vooroordelen of discriminatie omwille van hun gewicht tijdens de coronapandemie, kwetsbaarder zijn voor angst en een onaangepast eetgedrag.

Hoe moeten we dit nieuws interpreteren?

Deze studie is een van de eerste die vooroordelen en discriminatie omwille van gewicht linkt aan eet- en leefgewoonten tijdens een crisisperiode. Er zijn echter een aantal problemen met deze studie:

  • Meer dan 60% van de deelnemers waren vrouwen met overgewicht. We moeten dus voorzichtig zijn met besluiten trekken voor mannen.
  • De deelnemers kwamen uit 20 scholen uit de streek van Minneapolis. We weten niet in welke mate we de resultaten mogen veralgemenen naar jongeren.
  • Een belangrijk punt is dat er bij de oorspronkelijke studie tussen 2010 en 2018 2.793 deelnemers gecontacteerd werden. Het is niet duidelijk of de 584 deelnemers aan de studie van 2020 representatief waren voor de ganse groep: hebben alleen jongeren met problemen deelgenomen aan de recente studie?
  • Deze studie is bovendien een cohortstudie. Dat is een type waarnemend onderzoek dat verbanden kan vaststellen, maar geen oorzaak-gevolgverband kan aantonen. Er is zeker een verband tussen pesten omwille van het gewicht en eet- en leefproblemen tijdens de coronacrisis, maar we zijn helemaal niet zeker dat deze problemen komen door het pesten. Het kan even goed zijn dat jongeren die gevoeliger zijn voor opmerkingen over hun lichaamsgewicht, ook gevoeliger zijn voor depressies?
  • Een laatste probleem is dat eet- en leefproblemen tijdens de coronacrisis elektronisch gerapporteerd werden. Ze werden dus niet gemeten door een onafhankelijke waarnemer.

Vooroordelen en discriminatie omwille van het gewicht zullen zeker niet bijdragen tot het oplossen van het obesitasprobleem in onze maatschappij. Dit geldt eveneens voor het aanvaarden van obesitas als een normaal fenomeen. In het verleden toonde wetenschappelijk onderzoek reeds aan dat mensen met extreme vormen van obesitas meer vatbaar zijn voor gezondheidsproblemen na een infectie met een virus (2).

Conclusie

Amerikaanse onderzoekers gingen na of jongeren die voor de coronaperiode gepest werden om hun gewicht, andere eet- en leefgewoonten hebben tijdens de coronaperiode. Ze vonden dat de jongeren meer depressieve symptomen, stress en eetaanvallen hadden. Deze studie kan echter geen oorzaak-gevolgverband aantonen. Er is zeker een verband tussen pesten omwille van het gewicht en eet- en leefproblemen tijdens de coronacrisis, maar we zijn helemaal niet zeker dat deze problemen komen door het pesten.

 
Geraadpleegde Bronnen
(1) Puhl RM, Lessard LM, Larson N, et al. Weight Stigma as a Predictor of Distress and Maladaptive Eating Behaviors During COVID-19: Longitudinal Findings From the EAT Study [published online ahead of print, 2020 Sep 10]. Ann Behav Med. 2020;kaaa077.