Lopen rokers een groter risico op een ernstigere corona-infectie?

Roken of vapen kan het risico op ernstige longontstekingen door het coronavirus vergroten. Hoewel er maar weinig studies zijn die het verband hebben onderzocht, maken sigarettenrook en vapen de longen kwetsbaar.

23 maart 2020

gezondheidenwetenschap gezondheid covid19

Waar komt dit nieuws vandaan?

Chinese onderzoekers gingen na wie een hoger risico had op een ernstige longontsteking bij een besmetting met het coronavirus. Om een antwoord te vinden op deze onderzoeksvraag, raadpleegden ze de medische gegevens van 78 personen met een corona-longontsteking.

Twee weken nadat ze waren opgenomen in het ziekenhuis, waren elf van hen er slechter aan toe en bleven 67 personen stabiel of voelden zich beter. De elf die achteruit gingen, waren ouder (gemiddeld 66 jaar tegen 37 jaar) en waren veel vaker een roker (27% tegen 3%).

Voor de 78 onderzochte personen was koorts het meest voorkomende symptoom. De elf die er slecht aan toe waren hadden een hogere koorts dan wie stabiliseerde of zich beter voelde (gemiddeld 38,2°C tegen 37,5°C).

De onderzoekers hielden rekening met andere risicofactoren zoals leeftijd en lichaamstemperatuur en zagen dat het risico op een ernstige longontsteking bij rokers na een besmetting met het coronavirus steeg met 1.300%. Ze besluiten dat roken een risicofactor is op een ernstige longontsteking bij een coronabesmetting.

Hoe moeten we dit nieuws interpreteren?

Deze Chinese studie is waarnemend van aard en kan verbanden vaststellen, maar geen oorzaak-gevolgverband aantonen.

Het risico op ernstige longontstekingen bij rokers na een coronavirusbesmetting is echter zo hoog, dat we hier moeilijk van toeval kunnen spreken. We weten trouwens uit ander onderzoek dat het risico op andere longontstekingen, veroorzaakt door bacteriën, ook opmerkelijk hoger ligt bij rokers (2).

Deze Chinese studie is de eerste die het verband aantoont tussen een ernstige longontsteking na een besmetting door coronavirussen en roken, maar er waren slechts elf personen die een ernstige longontsteking hadden. Van deze elf waren er zeven mannen. In China roken veel meer mannen dan vrouwen.

Deze studie onderzoekt niet het verband tussen vapen en longontsteking, we kunnen hier dus geen conclusies uit trekken.

De studie toont niet aan dat rokers meer risico lopen op een besmetting door het coronavirus, maar wel dat rokers een hoger risico hebben op een ernstiger verloop van de besmetting.

Conclusie

Een Chinese studie doet vermoeden dat rokers die besmet worden met het coronavirus een groter risico lopen op een ernstige longontsteking dan niet-rokers. Stoppen met roken is de beste maatregel om dit extra risico te vermijden.

Geraadpleegde Bronnen
  • (1) Liu W, Tao ZW, Lei W, et al. Analysis of factors associated with disease outcomes in hospitalized patients with 2019 novel coronavirus disease. Chin Med J (Engl). 2020 Feb 28.
  • (2) Almirall J, Blanquer J, Bello S. Community-acquired pneumonia among smokers. Arch Bronconeumol. 2014 Jun;50(6):250-4.

Patrick Mullie

 
Lees ook...
aug. 2021

De coronavaccins veroorzaken geen HIV en het coronavirus is waarschijnlijk natuurlijk ontstaan

aug. 2021

De coronavaccins leiden niet tot ernstigere ziekte en voorkomen het ontstaan van varianten

17 jan.

Nee, coronavaccins veroorzaken geen Long Covid

mei 2020

Griepvaccin verhoogt niet het risico op een corona-infectie