Maken teelballen mannen extra kwetsbaar voor Covid-19?

Het coronavirus heeft een bijzondere affiniteit voor teelballen, waar het zich bovendien langer kan verbergen. Dat zou verklaren waarom vooral mannen ernstig ziek worden door het coronavirus.

21 april 2020

gezondheidenwetenschap gezondheid covid19

Waar komt dit nieuws vandaan?

Dat het coronavirus mannen discrimineert, is al langer duidelijk. Mannen worden wel even vaak besmet als vrouwen, maar ze lopen een groter risico op een ernstiger verloop van de ziekte. Waarom dat zo is, is minder duidelijk. Er is al geopperd dat mannen het minder nauw zouden nemen met de voorzorgsmaatregelen of dat ze vaker een onbehandelde hoge bloeddruk hebben.

Twee Indische onderzoekers (moeder en dochter) komen nu met een nieuwe verklaring. Zij onderzochten het genderverschil bij 68 Covid-patiënten, die herstellende waren in een ziekenhuis in Mumbai (1). Daarbij stelden ze vast dat het virus na vier dagen verdwenen was uit het bloed van de vrouwelijke patiënten en pas na zes dagen bij de mannen.

Ze wijten dit verschil in herstelduur aan de teelballen: die zouden het virus langer vasthouden, waardoor mannelijke patiënten moeilijker genezen en ernstiger ziek kunnen worden. Het weefsel in de teelballen bevat veel ACE2, dat is een specifiek eiwit waaraan het coronavirus zich koppelt om de cellen te kunnen besmetten.

Hoe moeten we dit nieuws interpreteren?

Deze nieuwe studie is nog nergens gepubliceerd en werd ook nog niet gecontroleerd door andere experten. Daardoor zijn de resultaten voorlopig nog minder betrouwbaar. Dat neemt niet weg dat de hypothese die de onderzoeksters naar voor schuiven, zou kunnen kloppen.

Dat coronavirussen het eiwit ACE2 nodig hebben om cellen te kunnen binnendringen (besmetten), is bekend en werd ook al naar voren geschoven bij de verklaring waarom mensen beter geen ibuprofen innemen bij koorts.

Het eiwit zit niet alleen in het longweefsel, maar ook in het spijsverteringskanaal (sommige coronapatiënten hebben daardoor last van diarree) en in de teelballen.

Nu zijn teelballen min of meer afgescheiden van het immuunsysteem door de zogenaamde bloed-teelbalbarrière. Die barrière voorkomt dat ziekteverwekkers vanuit de bloedbaan makkelijk bij de kwetsbare zaadcellen geraken. Ze is niet ‘waterdicht’ en heeft als nadeel dat het immuunsysteem trager reageert op indringers die toch in de teelballen zouden geraken.

De onderzoekers gaan ervan uit dat de coronavirussen die tot de teelballen doordringen, daar langer aanwezig blijven, zich vermenigvuldigen en via de bloedbaan langer in het lichaam blijven circuleren. Daardoor zouden mannen zieker worden.

Conclusie

Het duurt twee dagen langer bij mannen dan bij vrouwen voor het Covid-19-virus uit hun lichaam verdwenen is. Het coronavirus zou zich schuilhouden in de teelballen, waar een eiwit zit dat de virussen nodig hebben om cellen te besmetten. De studie is nog niet gepubliceerd en nog niet gecontroleerd door andere experten.

Geraadpleegde Bronnen

Marleen Finoulst

 
Lees ook...
aug. 2021

De coronavaccins veroorzaken geen HIV en het coronavirus is waarschijnlijk natuurlijk ontstaan

aug. 2020

Vaccins tegen coronavirus bij kippen veroorzaken geen nieuwe ziekten

mrt. 2020

5G-technologie heeft niets te maken met het coronavirus COVID-19

aug. 2021

De coronavaccins leiden niet tot ernstigere ziekte en voorkomen het ontstaan van varianten