Waar komt dit nieuws vandaan?

Virussen ondergaan voortdurend kleine wijzigingen, die we mutaties noemen. Ook het SARS-CoV-2-virus wijzigt, maar die minuscule veranderingen hebben zelden een impact op de besmettelijkheid of de ernst van covid-19. Door die mutaties in de gaten te houden, kunnen uitbraken gemonitord worden. Via genetisch onderzoek kunnen wetenschappers coronavirussen, die op verschillende plaatsen circuleren en ietsje van elkaar verschillen, in kaart brengen.

In de voorbije maanden viel het Britse wetenschappers op dat in het zuidoosten van Engeland plots veel meer coronabesmettingen voorkwamen die niet in verband konden gebracht worden met bepaalde gebeurtenissen. Analyse van het genetisch materiaal van de betrokken virussen bracht op 8 december aan het licht dat mutaties hadden geleid tot een variant van het coronavirus dat makkelijk mensen besmet. De onderzoekers troffen wijzigingen aan in de uitsteekseltjes van het virus, waardoor het zich mogelijk makkelijker kan vasthechten aan menselijke cellen. Dat kan een impact hebben op de besmettelijkheid en verklaart waarom die nieuwe variant de besmettingscijfers plots de hoogte injoeg.

Om de verdere verspreiding tegen te gaan, legde de Britse premier prompt zeer strenge maatregelen op voor de eindejaarsperiode en werden grenzen gesloten. Hoe minder mensen van de ene plek naar de andere reizen, hoe beter de nieuwe variant onder controle blijft. Het is de snelle verspreiding van de variant die zorgen baart (1). De variant is ook al enkele malen in België aangetroffen.

Hoe moet je dit nieuws interpreteren?

De nieuwe variant, die de namen B.1.1.7 of VOC 202012.01 kreeg, wordt op dit moment druk bestudeerd. Omdat de variant voor het eerst in het zuiden van Engeland ontdekt werd, spreken we over de 'Britse variant'. Een vergelijkbare variant is opgedoken in Zuid-Afrika, waar de besmettingscijfers eveneens de hoogte ingaan.

B.1.1.7 of het ‘Britse coronavirus’ lijkt vlotter kinderen te besmetten, die door de ‘oudere’ varianten minder getroffen worden. Dat deze nieuwe variant eerst in Groot-Brittannië opduikt, heeft mogelijk te maken met het feit dat Britse wetenschappers veel meer coronavirussen genetisch analyseren in vergelijking met andere landen. Ook in ons land, Nederland, Denemarken, IJsland en Australië werd deze coronavariant al gespot.

Op dit moment zijn er geen aanwijzingen dat de Britse coronavariant aanleiding zou geven tot een ernstigere vorm van covid-19. Evenmin is geweten welke impact het virus zal hebben op de coronavaccinatie die wordt uitgerold. Experten vermoeden dat de vaccins ook zullen beschermen tegen de nieuwe variant, omdat de huidige coronavaccins een hele cascade van afweerreacties in het lichaam op gang brengen. De toekomst zal hierin klaarheid brengen.

Conclusie

Het coronavirus wijzigt voortdurend een beetje, zoals alle virussen doen. Een kleine spontane wijziging in de uitsteekseltjes van het virus heeft waarschijnlijk geleid tot een variant die makkelijker bindt aan menselijke cellen dan het oorspronkelijke coronavirus. Daardoor is deze Britse en gelijkaardige Zuid-Afrikaanse variant besmettelijker, kennelijk ook onder kinderen. Er zijn nog geen aanwijzingen dat je er zieker door wordt. Het is ook nog niet duidelijk welke impact de varianten zullen hebben op de coronavaccinatie.