Wat is hierover geweten?

In theorie vormen zwangere vrouwen een risicogroep voor het ontwikkelen van ernstige luchtweginfecties. Tijdens de zwangerschap treden er veel veranderingen op in het lichaam, wat vrouwen vatbaarder kan maken voor sommige infecties. Zwangere vrouwen hebben een hoger risico op een ernstig verloop van sommige andere luchtweginfecties, zoals bijv. griep.

Een recent gepubliceerd overzichtsartikel vat de beschikbare gegevens samen over de mogelijke risico’s en gevolgen van een infectie met het nieuwe coronavirus tijdens de zwangerschap en borstvoedingsperiode (1). Uit deze beperkt beschikbare gegevens blijkt dat zwangere vrouwen met covid-19 gelijkaardige symptomen vertonen als niet-zwangere patiënten, en dat covid-19 geen ernstiger verloopt kent tijdens de zwangerschap.

Bovendien zijn er tot nu toe geen duidelijke aanwijzingen dat de moeder het nieuwe coronavirus kan overdragen op de foetus tijdens de zwangerschap (verticale transmissie). Het virus is tot nu toe niet teruggevonden in de moedermelk of het navelstrengbloed. Wel zijn er meldingen van baby’s die positief testten op het virus kort na de geboorte. Het is echter niet geweten of de besmetting plaats vond voor of vlak na de geboorte. Na de geboorte is er immers risico op mens-op-mens-besmetting (horizontale transmissie) tussen moeder en kind.

Hoe moeten we dit nieuws interpreteren?

De inzichten in covid-19 evolueren razendsnel. Ondanks het feit dat zwangere vrouwen theoretisch vatbaarder zijn voor een ernstiger verloop van sommige luchtweginfecties, is dit tot nog toe niet aangetoond voor covid-19.

Dit betekent dat zwangere vrouwen niet gevoeliger zijn voor de gevolgen van een infectie met het nieuwe coronavirus dan andere vrouwen. Als ze toch besmet raken, is de kans groot dat ze dezelfde milde tot matig ernstige griepachtige symptomen zullen ervaren als andere (niet-zwangere) vrouwen.

Er is ook geen reden om ongerust te zijn over het ongeboren kind. Er is tot op heden geen verhoogd risico op een miskraam aangetoond. Aangezien de overdracht van het nieuwe coronavirus naar de ontwikkelende baby eerder onwaarschijnlijk is, zal het virus geen afwijkingen veroorzaken bij de baby.

Conclusie

Momenteel zijn er slechts beperkte gegevens voorhanden over de risico’s en de gevolgen van een infectie met het nieuwe coronavirus tijdens de zwangerschap. Volgens de huidige beschikbare kennis lopen zwangere vrouwen hetzelfde risico als niet-zwangere vrouwen.

 
Geraadpleegde Bronnen
(1) Ceulemans M, Allegaert K, Van Calsteren K, Van Ranst M. COVID-19 tijdens de zwangerschap en de borstvoedingsperiode: wat weten we tot dusver? Tijdschrift voor Geneeskunde. 2020