In Mongolië zijn twee inwoners overleden aan de gevolgen van de pest nadat ze besmet vlees hadden gegeten. De pest? Dat zijn toch de middeleeuwen? Niets is minder waar. Méér: dezer dagen is in Madagascar een heuse pestepidemie aan de gang. Hoe zit dat nu eigenlijk met de pest? factcheck.vlaanderen na in welke mate de middeleeuwse ziekte vandaag nog voor gevaar kan zorgen.

“De pest komt nog voor in Afrika, Azië en Noord- en Zuid-Amerika”, aldus professor Koen De Schrijver van de faculteit epidemiologie van de UAntwerpen. “Op wereldniveau zijn er jaarlijks minder dan 1000 gevallen. In de Verenigde Staten spreekt men van tien à vijftien gevallen per jaar. In Europa komt de ziekte daarentegen niet meer voor. Op dit moment is er een belangrijke uitbraak in Madagaskar.” Er bestaan drie vormen van pest. Builenpest of bubonische pest wordt vooral door vlooien overgedragen. Longpest of pneumonische pest kan daarentegen van persoon op persoon via de luchtwegen overgedragen worden. Bij septicemische pest is dan weer sprake van bloedvergiftiging.

“Op individueel niveau is de ziekte prima te behandelen met een adequate antibioticakuur en intensieve ziekenhuistherapie”, weet De Schrijver. “Op bevolkingsniveau zijn een vroege diagnose, een goede basishygiëne, monitoring, behandeling van de nauwe contacten van pestpatiënten, isolatie en quarantaine aangewezen.”

Volgens de professor is de kans klein dat een pestepidemie uitbreekt in geïndustrialiseerde landen. In theorie kan er echter wel een overdracht gebeuren via reizigers die in besmette gebieden verbleven. Ook bioterreur (terreur waarbij biologische wapens, die ziekteverwekkers bevatten, worden gebruikt, nvdr.) is in dat opzicht mogelijk. Toch nuanceert De Schrijver: “Door een waarschijnlijke vroege diagnose, onze goede ziekenhuisinfrastructuur en de beschikbare behandelingsmogelijkheden is een uitbraak hier erg onwaarschijnlijk.”

 
Lees ook...