Dit artikel werd geschreven door

 

Waar komt dit nieuws vandaan?

Eind november is driekwart van de Belgische bevolking volledig gevaccineerd. Voor deze groep tussen 18 en 64 jaar is, in vergelijking met niet-gevaccineerde personen uit dezelfde leeftijdsgroep:

 • de kans op een milde corona-infectie met een kwart (26%) verminderd;
 • de kans op ziekenhuisopname wegens ernstige covid met 81% verminderd.

Dat berekende Sciensano (1). Het bewijst alvast dat de vaccins hun werk doen.

De indruk leeft dat steeds meer volledig gevaccineerde personen toch nog covid doormaken. Wanneer je ten vroegste 14 dagen na het vervolledigen van je vaccinatie ziek wordt, spreken we van een doorbraakinfectie. Afgelopen zomer kwamen doorbraakinfecties eerder zelden voor, maar de laatste tijd zitten ze in de lift.

Hoe moet je dit nieuws interpreteren?

Voor de toename aan doorbraakinfecties bestaan er verschillende verklaringen (2,3):

1) De coronavaccins werken zeer goed, maar ze beschermen niet 100%. Wanneer het vaccin niet goed aansloeg, kan je bij besmetting nog steeds een corona-infectie doormaken. Al is de infectie dan doorgaans veel milder dan wanneer je niet gevaccineerd zou zijn.

2) De deltavariant van het coronavirus is veel besmettelijker dan de eerste varianten. Daardoor zijn er meer besmettingen. Ook al beschermen de vaccins goed tegen deze deltavariant, hoe meer besmettingen er zijn, hoe vaker doorbraakinfecties voorkomen.

3) De versoepeling van de maatregelen in september-oktober heeft geleid tot meer onderlinge contacten. Daardoor kreeg het virus opnieuw vrij spel en kon het veel mensen besmetten.

4) Uit opvolgstudies blijkt dat de bescherming door vaccinatie afneemt met de tijd. Vooral bij ouderen, maar ook bij de hele volwassen bevolking, daalt de immuniteit opgewekt door vaccinatie na een zestal maanden. Daarom krijgt iedereen zo snel mogelijk een boosterprik:

 • Dat is een extra vaccindosis die je antistofproductie opnieuw verhoogt.
 • Deze boosterprik is steeds een mRNA-vaccin (Pfizer of Moderna).
 • De timing voor de derde prik hangt af van het vaccin waarmee je oorspronkelijk werd ingeënt. Op basis van de werkzaamheid werden volgende intervallen overeengekomen:
  • minstens 2 maanden na je Janssen-vaccin;
  • minstens 4 maanden na je Astra-Zeneca-vaccin;
  • minstens 6 maanden na je Pfizer- of Moderna-vaccin.

5) Een doorbraakinfectie vervangt geen boosterprik, maar in geval van infectie stel je de vaccinatie het best 2 weken uit. De antistofproductie na een doorbraakinfectie kan sterk verschillen van persoon tot persoon. Voor wie nog niet gevaccineerd is, is het evenmin te laat: laat je vaccineren.

Conclusie

Dat meer mensen toch nog covid doormaken terwijl ze volledig gevaccineerd zijn, heeft te maken met het hoge aantal besmettingen met de deltavariant. Als gevolg van de versoepelingen in september-oktober kreeg het virus weer meer vrij spel. Hoe meer het virus circuleert, hoe meer mensen besmet raken en ziek worden. Wie gevaccineerd is, maakt doorgaans een milde vorm van covid door in vergelijking met een niet-gevaccineerde en loopt 8 keer minder risico op ziekenhuisopname. Om doorbraakinfecties in te dijken, krijgen alle volwassenen een boosterprik.