Waar komt dit nieuws vandaan?

In december 2019 dook het nieuwe Covid-19-virus voor het eerst op in China. Van daar heeft het zich vliegensvlug verspreid. Amper drie maanden later maakt het nieuwe virus slachtoffers in meer dan 100 landen wereldwijd.

Wat experts van bij het begin vermoedden, wordt meer en meer bevestigd: vooral ouderen en kwetsbare personen met chronische aandoeningen kunnen een ernstige longontsteking ontwikkelen. Tegen deze coronalongontsteking bestaat op dit moment geen enkel medicijn, het gaat tenslotte om een nieuwe aandoening. Ernstig zieke mensen nemen ze op in het ziekenhuis voor ondersteunende maatregelen. In zeer ernstige gevallen moeten ze deze personen beademen op de intensievezorgafdeling.

De capaciteit om ernstig zieke mensen op te vangen in onze ziekenhuizen is beperkt. Dat is één van de redenen waarom de overheid, terecht, drastische maatregelen oplegt (1). Een andere reden is de uitval van zeer veel zieke mensen op de werkvloer. Iedereen die ziek is krijgt de raad om thuis te blijven zodat ze anderen niet besmetten. Nu de corona-epidemie zich snel verspreidt, zouden zeer veel mensen ziek worden met grote economische gevolgen. Ook daarom neemt de overheid uiterst strenge maatregelen, met eveneens zware gevolgen voor de economie.

Naarmate meer mensen ziek zijn en onderzoekers ze opvolgen, krijgen we een steeds beter zicht op hoe gevaarlijk het virus echt is. De eerste gegevens toonden ongeveer twee procent overlijdens. Nieuwe Chinese opvolgcijfers bevestigen dit voor mensen tot 60 à 70 jaar, maar bij ouderen blijkt het sterftecijfer toch een stuk hoger te liggen: 9,8% voor de groep 70 tot 80 jaar en 18% bij de 80-plussers (2).

Hoe moeten we dit nieuws interpreteren?

De grote meerderheid van de mensen besmet met corona wordt ziek, simpelweg omdat we nog geen antistoffen hebben tegen dit nieuwe virus. In zo’n 98% van de gevallen kent de aandoening een mild verloop.

Een corona-infectie begint vrij plots: je hoest, hebt koorts (minstens 38,5°C), keelpijn en/of ondervindt ademhalingsproblemen. Je kan je persoonlijke risico inschatten via een online testje ontwikkeld aan de Vrije Universiteit Brussel.

Veruit de meest mensen genezen spontaan, zonder medicijnen, maar een kleine minderheid, vooral ouderen, wordt zwaar ziek en krijgt een ernstige longontsteking.

Wetenschappers voorspellen dat in de komende weken of maanden minstens 60% van de bevolking besmet zal geraken. Daardoor zal ook het aantal ernstig zieken aanzienlijk toenemen. We kunnen dit niet stoppen, maar wel vertragen met de drastische maatregelen die de overheid nu oplegt. Het doel dat men voor ogen heeft, is de piek in het aantal besmettingen uitstellen en zo de curve af te vlakken, op sociale media circuleert #flattenthecurve (3). Op die manier belasten we de ziekenhuizen minder en kunnen ze de zwaar zieken optimaal verzorgen. We moeten het immers doen met een nijpend tekort aan verpleegkundigen en artsen.

Conclusie

De drastische maatregelen die de Belgische overheid neemt om de verspreiding van het coronavirus af te remmen, hebben als voornaamste doel de ziekenhuizen en het medisch personeel voldoende ruimte te geven om de ernstig zieke coronapatiënten optimaal te kunnen verzorgen. Nog steeds geneest 98% van de besmette personen spontaan – het virus wordt dus niet gevaarlijker - maar omdat er steeds meer besmettingen zijn, neemt ook de groep die een ernstige longontsteking ontwikkelt (vooral ouderen en chronisch zieken) toe.

(3) https://www.vox.com/2020/3/10/21171481/coronavirus-us-cases-quarantine-cancellation