Waar komt dit nieuws vandaan?

Het coronavirus ondergaat voortdurend kleine wijzigingen. Meestal hebben nieuwe varianten geen impact op het gedrag van het virus, maar soms wel. Zo hadden we de Britse variant, ondertussen hernoemd tot alfavariant, die veel besmettelijker was dan het virus dat zich tijdens de eerste golf over de wereld verspreidde.

Sinds maart 2021 is een variant in omloop die nog 40 tot 60% besmettelijker is dan de Britse of alfavariant, namelijk de Indische of deltavariant. De Wereldgezondheidsorganisatie verkiest de neutralere namen voor de varianten (delta in plaats van Indisch of alfa in plaats van Brits), omdat de aanduiding met landen stigmatiserend kan zijn.

De deltavariant, die voor het eerst opdook in India, heeft zich ondertussen verspreid in bijna honderd landen. Volgens schattingen van de Europese Centers for Disease Control (ECDC) zou deze variant tegen eind augustus verantwoordelijk kunnen zijn voor 90% van alle coronabesmettingen (1). Als we beperkende maatregelen verder afbouwen, zou dat kunnen leiden tot een nieuwe toename van hospitalisaties en coronadoden tegen de herfst van dit jaar. In sommige landen worden opnieuw restrictieve maatregelen genomen.

Hoe moet je dit nieuws interpreteren?

Er zijn aanwijzingen dat alle beschikbare vaccins goed beschermen tegen de deltavariant, op voorwaarde dat je volledig gevaccineerd bent. Als je nog maar één dosis hebt gekregen van een twee-doses-vaccinatie, kan je wel ziek worden door de deltavariant, met een risico op hospitalisatie.

 • Het komt er dus op neer om zo snel mogelijk zoveel mogelijk mensen volledig te vaccineren.
  • Om die redenen wordt, in de mate van het mogelijke, de tussentijd tussen twee doses ingekort.
 • Ook worden jongeren en jongvolwassenen opgeroepen en aangemoedigd om zich te laten vaccineren.
  • Een nieuwe stijging van het aantal infecties zou zich immers vooral voordoen in die bevolkingsgroep, omdat zij nog niet (volledig) gevaccineerd zijn en doorgaans meer onderlinge contacten hebben.
  • Besmette jongeren kunnen op hun beurt kwetsbare volwassenen infecteren, die (nog) niet volledig gevaccineerd zijn en meer risico lopen om ernstig ziek te worden.

Er zijn geen aanwijzingen dat covid-19 veroorzaakt door de deltavariant dodelijker is dan de infectie veroorzaakt door andere varianten.

Nu de coronamaatregelen op de meeste plaatsen worden afgebouwd, krijgt de deltavariant vrij spel. Dat kan de coronacijfers opnieuw de hoogte injagen. Momenteel is dat nog niet het geval, al wijzen Belgische cijfers wel op een vertraging in de dalende trend. In landen waar de cijfers opnieuw stijgen, is nog een grote groep niet of onvolledig gevaccineerd. Daarom vragen de Europese autoriteiten (ECDC) om waar mogelijk de vaccinatiecampagne te versnellen én de coronamaatregelen niet te snel af te bouwen.

Bij ons loopt de vaccinatiecampagne als een trein. De bereidheid om zich te laten vaccineren behoort tot de grootste in de wereld. Op 26 juni was een op drie Belgen volledig gevaccineerd en kreeg 60% al een eerste prik (Dashboard Covid Vaccinaties België).

 • Als je nog niet gevaccineerd bent, kan je je op de reservelijst QVAX aanmelden.
 • Als je een eerste prik kreeg met het AstraZeneca-vaccin en 12 weken moet wachten op je tweede dosis, kan je de tweede prik maximaal vier weken vervroegen
  • Neem daarvoor contact op met het vaccinatiecentrum waar je de eerste dosis kreeg.
Conclusie

De deltavariant van het coronavirus is de meest besmettelijke variant tot nog toe en verspreidt zich vliegensvlug over de wereld, vooral in landen en regio’s met een lage vaccinatiegraad of waar veel mensen nog niet volledig gevaccineerd zijn. Als je volledig gevaccineerd bent, ben je wel goed beschermd. De Europese autoriteiten roepen de landen op om waar mogelijk de vaccinatiecampagne te versnellen, en waarschuwen voor een te snelle afbouw van de coronamaatregelen. Er zijn geen aanwijzingen dat de deltavariant een ernstigere vorm van covid-19 veroorzaakt.

 
Geraadpleegde Bronnen
Bekijk ook de YouTube-video van ECDC over de deltavariant (van 23/06):