Worden eetstoornissen erger tijdens de quarantaine?

De ingeperkte bewegingsvrijheid en het gebrek aan structuur tijdens de coronacrisis blijken de symptomen van eetstoornissen te verergeren. Onderzoekers stelden vast dat 69% van de Nederlandse anorexiapatiënten vaker minder eten en dat 15% van de boulimiepatiënten meer eetbuien doormaken.

29 juni 2020

gezondheidenwetenschap gezondheid covid19

Waar komt dit nieuws vandaan?

Nederlandse en Amerikaanse onderzoekers gingen na of de quarantaine een invloed heeft op het gedrag van mensen die lijden aan eetstoornissen (1). Het langdurig beperkt sociaal contact en de moeilijkheid om een therapeut te bereiken tijdens de quarantaine kunnen de omgang met een eetstoornis beïnvloeden.

Via onder andere sociale media werden 511 deelnemers uit de Verenigde Staten en 510 uit Nederland gecontacteerd. Deze personen vulden een online enquête in die de impact van de quarantaine onderzocht op de symptomen en behandeling van eetstoornissen en het algemeen welzijn.

Deelnemers met anorexia nervosa meldden dat ze frequenter hun voeding beperkten. Ook vreesden ze geen voedingsmiddelen te kunnen vinden in overeenstemming met hun eetgewoonten. Personen met boulimia nervosa en eetbuistoornissen gaven aan dat hun eetbuien toenamen. Verder maakten de deelnemers zich zorgen over een tweede golf van coronavirusinfecties.

Een positief element in de enquête was dat de deelnemers een hechtere band ontwikkelden met familie, meer tijd hadden voor zelfzorg en meer gemotiveerd waren om te herstellen.

Hoe moeten we dit nieuws interpreteren?

De Amerikaans-Nederlandse studie verscheen in MedRxiv (in het Engels uitgesproken als Med-Archive). Het is een website die wetenschappelijke artikels publiceert in pre-print, dus zonder peer review of kwaliteitscontrole. Het voordeel is dat artikels zeer snel kunnen verschijnen en beschikbaar zijn voor de wetenschappelijke gemeenschap. Het grote nadeel is dat ze geen kwaliteitscontrole hebben ondergaan. De website MedRxiv vermeldt duidelijk dat de verschenen artikels niet geschikt zijn voor publicatie in de pers.

Dit onderzoek over eetstoornissen kent enkele beperkingen:

  • De deelnemers waren voor meer dan 95% vrouwelijk. We kunnen dus geen conclusies trekken voor mannen.
  • Het is niet duidelijk hoe de deelnemers geselecteerd werden. Dit is belangrijk om te weten of de steekproef representatief was voor de grote groep mensen met eetstoornissen. Reageerden alleen mensen met meer klachten tijdens de quarantaine? Zo ja, dan krijgen we een verkeerd beeld van de werkelijkheid.
  • De deelnemers gaven zelf aan of ze aan eetstoornissen leden: er was geen controle door een bevoegde persoon, noch van de ernst van de eetstoornis.
  • Het is opmerkelijk dat personen met anorexia vreesden om bepaalde voedingsmiddelen niet te vinden tijdens de quarantaine. Aangezien voedingswinkels steeds toegankelijk waren, blijkt deze vrees eerder emotioneel dan rationeel.
  • Een laatste beperking is dat deze studie waarnemend van aard is. Op basis van zo’n studie is het moeilijk om oorzakelijke verbanden vast te stellen.
Conclusie

Onderzoekers gingen na of de quarantaine een invloed had op het gedrag van mensen met eetstoornissen. Deelnemers met anorexia gaven aan frequenter hun maaltijden te beperken, en personen met boulimie rapporteerden meer eetbuien. Omdat het een niet-gecontroleerde studie met heel wat beperkingen betreft, kunnen we moeilijk conclusies trekken.

Geraadpleegde Bronnen
  • (1) Termorshuizen JD, Watson HJ, Thornton LM, et al. Early Impact of COVID-19 on Individuals with Eating Disorders: A survey of ~1000 Individuals in the United States and the Netherlands. MedRxiv 2020

Patrick Mullie

 
Lees ook...
mei 2021

Coronavaccins kunnen geen problemen veroorzaken bij niet-gevaccineerde personen

dec. 2021

‘Wetenschappers met een kritische blik op de coronacrisis’ doen foute en misleidende uitspraken over het coronavirus

okt. 2021

84 procent van coronasterfgevallen in Hamburgse studie wel degelijk te wijten aan COVID-19

sep. 2021

Diensten intensieve zorg zwaarder belast dan Sam Brokken beweert in documentaire ‘Tegenwind’