Zijn mensen met bloedgroep A vatbaarder voor corona?

Op sociale media duikt steeds vaker het gerucht op dat mensen met bloedgroep A meer kans zouden hebben om besmet te raken met het nieuwe coronavirus en dat mensen met bloedgroep O juist minder kans zouden hebben. Dit alles is gebaseerd op twee Chinese studies.

18 maart 2020

gezondheidenwetenschap gezondheid covid19

Waar komt dit nieuws vandaan?

Bij de eerste studie onderzochten Chinese wetenschappers bij 2.173 personen met een bevestigde coronabesmetting of er een verband bestaat tussen de infectie en de bloedgroep (1). De deelnemende besmette mensen waren gehospitaliseerd in drie ziekenhuizen in Wuhan en Shenzhen.

De onderzoekers vergeleken de bloedgroepen van de mensen die besmet waren met deze van niet-besmette personen uit dezelfde regio’s. Daaruit bleek dat bloedgroep A vaker voorkwam bij besmette personen (37,75%) dan bij niet-besmette personen (32,16%) en bloedgroep O minder voorkwam bij besmette (25,80%) dan bij niet-besmette personen (33,84%). De onderzoekers berekenden dat je risico op een coronabesmetting met 20% toeneemt als je bloedgroep A hebt en met 33% afneemt als je bloedgroep O hebt.

Een tweede studie bevestigt deze resultaten voor een deel, maar vond geen verband tussen de bloedgroep en de ontwikkeling van ernstige symptomen of overlijdens (2). Bovendien geven de auteurs zelf aan dat je een mogelijke verhoogde vatbaarheid voor het oplopen van het virus zeker niet mag interpreteren als een ernstiger ziekteverloop van Covid-19.

(2) Xianfei Zeng, Hongyan Fan, Dongue Lu, et al. Association between ABO blood groups and clinical outcome of coronavirus disease 2019: Evidence from two cohorts. Doi: https://doi.org/10.1101/2020.04.15.20063107

  Hoe moeten we dit nieuws interpreteren?

  Op basis van deze twee studies kunnen we niet stellen de ene bloedgroep meer of minder vatbaar is voor een besmetting met het coronavirus.

  Ten eerste gaat om observationele studies die geen oorzaak-gevolgrelaties kunnen aantonen. We kennen we weinig details over de controlegroepen. Zijn er evenveel mannen als vrouwen? Wat is de verdeling over de verschillende leeftijden? We weten dus eigenlijk niet met zekerheid of we de besmette personen en de controlegroep met elkaar kunnen vergelijken.

  Ten tweede zijn de conclusies gebaseerd op de cijfers van slechts vier agglomeraties in China. Die verschillen dan nog van elkaar: in de regio van Wuhan, Si'an en Beijing zijn mensen met bloedgroep A vaker besmet, in Shenzhen is dit eigenlijk bloedgroep AB, zo blijkt bij nadere analyse van de resultaten. Het is dus maar de vraag of deze resultaten ook gelden voor andere landen en continenten.

  Ten derde moeten we de resultaten met een korrel zout nemen. In beide studies gebruikten de onderzoekers een statistische methode die heel gevoelig is, waardoor ze kleine afwijkingen sterker in de verf kunnen zetten. In werkelijkheid is het verschil eerder zwak en niet relevant in de praktijk.

  Tot slot is er nog een verschil tussen een besmetting met het SARS-CoV-2-virus en het ontwikkelen van ernstige Covid-19 ziekteverschijnselen.

  Conclusie

  Uit twee Chinese studies blijkt dat bloedgroep A ietsje vaker voorkomt bij mensen besmet met het coronavirus en bloedgroep O ietsje minder vaak, in vergelijking met een niet-besmette controlegroep. De verschillen zijn mogelijk toevallig en bovendien niet relevant. Iedereen, ongeacht de bloedgroep, moet de opgelegde maatregelen zo goed mogelijk volgen.

  https://www.rodekruis.be/hulp/coronavirus/#klopt-het-dat-mensen-met-bloedgroep-a-een-significant-hog...

  Foto: Vegasjon / CC BY-SA (https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0)

  Geraadpleegde Bronnen

  Marleen Finoulst

   
  Lees ook...
  nov. 2021

  Geen bewijs dat coronavaccins kanker veroorzaken of verergeren

  sep. 2022

  Boosters getest op mensen

  dec. 2021

  ‘Wetenschappers met een kritische blik op de coronacrisis’ doen foute en misleidende uitspraken over het coronavirus

  jun. 2021

  Rode Kruis aanvaardt wel degelijk bloed en plasma van gevaccineerden