Zijn mensen met bloedgroep A vatbaarder voor een corona-infectie?

Op sociale media circuleert het gerucht dat mensen met bloedgroep A meer kans zouden hebben om besmet te raken met het nieuwe coronavirus. Mensen met bloedgroep O zouden juist minder kans hebben. Het Rode Kruis bekeek de studies waarop die beweringen gebaseerd zijn.

21 december 2020

gezondheidenwetenschap gezondheid covid19

Waar komt dit nieuws vandaan?

Al sinds het begin van de coronapandemie bestaat het vermoeden dat je bloedgroep je kans op een corona-infectie kan verhogen. Hieronder geven we de recentste gegevens van het Rode Kruis weer.

We maken een onderscheid tussen twee soorten studies. Die studies onderzoek respectievelijk of je bloedgroep een invloed heeft op:

 • hoe vatbaar je bent voor een besmetting met het coronavirus;
 • de ernst van de symptomen eens je besmet bent en ziek wordt.
1. Vatbaarheid

Sinds de start van de coronacrisis zijn verschillende studies verschenen die het verband onderzochten tussen je bloedgroep en een besmetting met het coronavirus (SARS-CoV-2). Ondertussen verschenen ook reviews die de verschillende studies bundelen om tot één besluit te komen. Een Italiaans team maakte in september 2020 de meest recente en meest volledige review tot nu toe (1). Ze stelden een verband vast tussen je bloedgroep en je vatbaarheid voor het coronavirus. Hun berekeningen tonen:

 • 23% meer risico op een infectie met het virus (SARS-CoV-2) voor mensen met bloedgroep A;
 • 23% minder risico voor mensen met bloedgroep O.

Voor de minder frequente bloedgroepen B en AB vonden de onderzoekers geen verband. Een meer recente Deense studie leverde vergelijkbare resultaten op (2).

2. Ernst van symptomen

Verschillende teams onderzochten ook bij besmette personen of hun bloedgroep een impact had op de ernst van de ziekte die het virus veroorzaakt, covid-19. Daarvoor keken ze bijvoorbeeld naar de nood aan beademing of de sterfte. Eén Canadese studie besluit dat bloedgroepen A en AB de kans verhogen op beademing door een toestel en op een langer verblijf in het ziekenhuis, in vergelijking met bloedgroepen O en B (3).

Hoe moeten we dit nieuws interpreteren?
1. Vatbaarheid

Acht onafhankelijke studies over verschillende werelddelen vonden:

Toch moeten we enkele kanttekeningen maken bij die resultaten:

 • Bij observationele studies als deze is het heel moeilijk om een oorzakelijk verband vast te stellen. Niet alle studies houden rekening met andere factoren die de resultaten kunnen beïnvloeden.
 • De controlegroep moet representatief zijn voor de algemene bevolking, maar in drie studies was dat niet het geval:
  • Die studies gebruikten de gegevens van bloeddonoren. In die groep zitten over het algemeen meer mensen met bloedgroep O dan in de algemene bevolking.
  • Mensen met bloedgroep O worden specifiek uitgenodigd in bloeddonatiecampagnes omdat ze universele donoren zijn.
  • Als er meer mensen met bloedgroep O in de controlegroep zitten, dan is het niet verwonderlijk dat er minder mensen met bloedgroep O bij de patiënten lijken te zijn.

We kunnen dus niet zomaar vertrouwen op deze studieresultaten. Mogelijk bestaat het verband zelfs helemaal niet.

2. Ernst van symptomen

De Canadese studie was een zeer kleine studie. Daarom moeten we voorzichtig zijn met het besluit dat de onderzoekers trekken. Daarnaast stelden zeven grotere studies geen verband vast tussen bloedgroep en ernstige symptomen van covid-19 (4).

We kunnen besluiten dat ook het verband tussen je bloedgroep en de ernst van covid-19 (nog) niet bewezen is.

Conclusie

Voorlopige studieresultaten suggereren dat mensen met bloedgroep A vatbaarder kunnen zijn voor een corona-infectie. Er is echter meer onderzoek nodig voor we daar zeker van kunnen zijn. Vatbaarder zijn voor een infectie betekent niet dat je ernstigere symptomen zal krijgen. Ook daar bestaat onvoldoende bewijs voor. Iedereen moet zich, ongeacht de bloedgroep, strikt aan de maatregelen houden om de verspreiding van het virus tegen te gaan.

Geraadpleegde Bronnen

bewerkt door Amber Parada Delgado

 
Lees ook...
jun. 2021

Rode Kruis aanvaardt wel degelijk bloed en plasma van gevaccineerden

nov. 2021

Geen bewijs dat coronavaccins kanker veroorzaken of verergeren

dec. 2021

‘Wetenschappers met een kritische blik op de coronacrisis’ doen foute en misleidende uitspraken over het coronavirus

sep. 2022

Boosters getest op mensen