Zijn vitamine D en zink wondermiddelen tegen het coronavirus?

Een groep experten is misnoegd over de afwachtende houding van de overheid over vitamine D en zink. Steeds meer studies tonen volgens hen aan dat, wanneer je uit voorzorg vitamine D- en zinksupplementen inneemt, een corona-infectie milder verloopt. Klopt dat?

28 januari 2021

gezondheidenwetenschap gezondheid covid19

Waar komt dit nieuws vandaan?

Experten van de Hoge Gezondheidsraad van België kwamen half december 2020 met spoed bijeen om de wetenschappelijke literatuur over vitamine D en zink te evalueren (1). Gezien de heersende coronacrisis was de nood hoog om snel aanbevelingen te formuleren over voedingssupplementen met vitamine D en zink.

Het rapport werd tijdens de feestdagen afgewerkt en start met de zin: ‘Vitamine D noch zink zijn wondermiddelen in de behandeling van covid-19’. Dat geeft duidelijk aan dat er onvoldoende wetenschappelijke bewijzen zijn om aan iedereen systematisch vitamine D- en/of zinksupplementen aan te bevelen.

Vitamine D

Voor vitamine D geeft de Hoge Gezondheidsraad volgend advies:

 • Probeer voldoende vitamine D via je voeding in te nemen en je voldoende aan zonlicht bloot te stellen.
  • Vette vis, eieren, kaas, vlees, maar ook verrijkte voedingsmiddelen (melk, zuivelproducten, margarines, sommige granen) zijn goede bronnen van vitamine D.
 • In bepaalde omstandigheden kan je om medische redenen voedingssupplementen innemen, maar nooit meer dan 30 µg vitamine D per dag.
  • Bepaalde bevolkingsgroepen, zoals oudere personen in rusthuizen, zwangere vrouwen, mensen met een donkere huid, sommige vegetariërs, … kunnen routinematig vitamine D toegediend krijgen.
 • Heb je een hoog risico op een ernstige vorm van covid-19, of werd je positief getest, maar vertoon je geen symptomen?
  • Dan laat je het best je vitamine D-gehalte controleren, om zeker te zijn dat je goed gewapend bent tegen mogelijke complicaties.
 • Momenteel wordt niet aanbevolen om zeer hoge hoeveelheden vitamine D in te nemen als behandeling van covid-19 en om ernstige vormen van de ziekte te voorkomen.
Zink

Voor zink geeft de Hoge Gezondheidsraad volgend advies:

 • Probeer voldoende zink via je voeding in te nemen.
  • Vlees, eieren, vis, granen, graanproducten, peulvruchten, melk en melkproducten zijn rijk aan zink.
 • Heb je een hoog risico om een corona-infectie op te lopen, maar ben je nog niet besmet?
  • Dan kan je preventief gedurende 3 tot 4 weken een zinksupplement innemen aan een matige dosis.
  • Om eventuele interactie met de coronavaccinatie te voorkomen, mag je echter geen nieuwe behandeling starten of je huidige behandeling wijzigen binnen een termijn van 2 tot 3 weken voor en na de inenting.
Hoe moet je dit nieuws interpreteren?

Zowel vitamine D als zink ondersteunen je immuunsysteem. Voor een goede gezondheid is het dus essentieel dat je voldoende vitamine D en zink inneemt. Momenteel is het echter een stap te ver om te beweren dat je je kan beschermen tegen een ernstige vorm van covid-19 door extra vitamine D- en zinksupplementen in te nemen.

De aanbeveling van de Hoge Gezondheidsraad steunt vooral op gezonde voeding en op een correct gebruik van voedingssupplementen, die in bepaalde gevallen nuttig kunnen zijn. We zitten dus ver van de huidige massaverkoop die vooral bedrijven gelukkig maakt die voedingssupplementen ontwikkelen. Raadpleeg steeds een arts voor je een voedingssupplement inneemt. Hij kan je, onafhankelijk en op basis van je medisch dossier, al dan niet voedingssupplementen aanbevelen.

Conclusie

Na een grondige analyse van de wetenschappelijke literatuur brengt de Hoge Gezondheidsraad van België een advies uit over vitamine D- en zinksupplementen. Hoewel ze in specifieke gevallen nuttig kunnen zijn, beveelt de Hoge Gezondheidsraad niet aan om de voedingssupplementen systematisch in te nemen. Raadpleeg altijd eerst een arts.

Geraadpleegde Bronnen
 • (1) Advies van de Hoge Gezondheidsraad Nr 9620. Vitamine D, zink en Covid-19 Versie gevalideerd door het College op 18 januari 2021

Patrick Mullie

 
Lees ook...
mei 2021

Neen, niet iedereen moet zomaar vitamine D-supplementen innemen

jul. 2021

Blootstelling aan gevaccineerden leidt niet tot gezondheidsproblemen, suramine kan dat dus ook niet voorkomen

okt. 2021

De open brief ‘Wat nu?’ van Factor V trekt overhaaste conclusies over immuniteit

mrt. 2020

Valse remedies en hulpmiddelen tegen coronavirus COVID-19