Beïnvloeden kookprogramma’s de voedingskeuze van kinderen?

Het is vaak een hele uitdaging om kinderen voldoende groenten en fruit te laten eten. Volgens Nederlandse onderzoekers zetten we ze best af en toe voor de televisie: kookprogramma’s zouden een positief effect hebben op de voedingskeuze van kinderen.

20 januari 2020

gezondheidenwetenschap gezondheid covid19

Waar komt dit nieuws vandaan?

Net zoals bij volwassenen is het niet zo goed gesteld met de voedingsgewoonten van onze jeugd. Wereldwijd zijn onderzoekers op zoek naar manieren om kinderen te stimuleren tot het maken van gezonde voedingskeuzes. De Nederlandse onderzoekers zijn nagegaan in welke mate het bekijken van een kinderkookprogramma een invloed heeft op de voedingskeuze van kinderen(1).

De studie ging door in 5 lagere scholen. In totaal namen 125 kinderen van 10 tot 12 jaar oud uit acht verschillende klassen deel. De onderzoekers deelden de klassen willekeurig in 3 groepen in. De eerste groep bekeek een kinderkookprogramma waarin ze gezonde voedingsmiddelen gebruikten. De tweede groep keek naar een kookprogramma uit dezelfde reeks met ongezonde voedingsmiddelen. De derde groep, de controlegroep, keek naar een quiz. Elk programma duurde tien minuten. De kinderen dachten dat ze het programma moesten beoordelen en kenden de werkelijke doelstelling niet.

Direct na de uitzending konden de kinderen bij wijze van bedanking een snack kiezen. Ze konden kiezen tussen twee gezonde snacks, appel en komkommer, en twee ongezonde, chips of gezouten pretzels. Van de kinderen die naar het programma met de gezonde voedingsmiddelen keken, koos 41% een gezonde snack. Dit is beduidend meer dan in de groep die naar het kookprogramma met ongezonde voedingsmiddelen keek en dan in de controlegroep waar respectievelijk slechts 23% en 20% koos voor een gezonde snack.

De onderzoekers besluiten dat het bekijken van kinderkookprogramma’s met gezonde voedingsmiddelen een waardevolle strategie is om kinderen te stimuleren om gezonde voedingskeuzes te maken.

Hoe moeten we dit nieuws interpreteren?

De resultaten van deze studie zijn interessant, maar in hoeverre ze gelden in het dagdagelijkse leven is minder duidelijk.

De klassetting met direct erna de evaluatie van de voedingskeuze komt in de realiteit zeer weinig voor. Het was interessanter geweest om na te gaan wat het effect is in de thuissituatie en met een grotere tijdsspanne tussen het bekijken van het programma en het eten.

Bovendien mogen we de resultaten niet overroepen. Het kookprogramma met de gezonde voedingsmiddelen had effectief een positief effect, maar uiteindelijk koos ook in deze groep een minderheid van de kinderen voor de gezonde snack.

Conclusie

Het bekijken van een kookprogramma met gezonde voedingsmiddelen heeft een bescheiden positief effect op de voedinskeuze bij kinderen, zo stellen onderzoekers vast. Meteen na de uitzending kiezen de kinderen vaker een gezonde snack. Deze strategie zal op zich niet volstaan om kinderen gezonder te laten eten, maar zou deel kunnen uitmaken van een integrale aanpak.

Geraadpleegde Bronnen
  • (1) Folkvord, F., Anschütz, D., & Geurts, M. (2019). Watching TV Cooking Programs: Effects on Actual Food Intake Among Children. Journal of nutrition education and behavior.

Nina Van Den Broecke

 
Lees ook...
13 mrt.

Geen bewijs dat het gezonder is om ’s middags bananen te eten dan ’s avonds

okt. 2022

Britse vaccinatiecampagne voor vijf- tot elfjarigen verloopt zoals gepland