Heeft rode wijn helemaal geen voordelen voor de gezondheid?

Denk je net met een gerust hart een rood wijntje in te kunnen schenken omdat het zo gezond is, blijkt het helemaal niet gezond te zijn. Dat besluit een groep Amerikaanse wetenschappers.

14 mei 2014

gezondheidenwetenschap gezondheid covid19

Waar komt dit nieuws vandaan?

Amerikaanse onderzoekers maten de afbraakproducten van resveratrol in de urine bij 783 oudere Italianen uit de Chianti-streek (1). Resveratrol is het fel geprezen antioxidant aanwezig in rode wijn en chocolade, waaraan gunstige effecten worden toegedicht. De stof zou – bij matige consumptie –zorgen voor een langer leven en minder kanker. De Italianen die aan de studie deelnamen werden in groepen ingedeeld naargelang ze veel of weinig resveratrolafgeleiden in de urine hadden.

De concentratie resveratrol werd 1 keer bepaald, over een periode van 24 uur, in het begin van de studie. Vervolgens werd de groep gedurende 9 jaar opgevolgd en noteerde men overlijdens, kankerdiagnosen en hartziekten. De onderzoekers vonden voor deze drie parameters geen enkel verschil tussen de groep met de 25% laagste concentratie resveratrol in vergelijking met de groep met de 25% hoogste concentratie. Hun conclusie: er is geen verband tussen de aanwezigheid van resveratrol in het lichaam enerzijds en overleving, kanker en hartziekte anderzijds. Resveratrol zit voornamelijk in rode wijn en in mindere mate in chocolade.

Hoe moeten we dit nieuws interpreteren?

Resveratrol is slechts één bestanddeel van rode wijn (en chocolade). Het is niet uitgesloten dat andere substanties wel een gunstig effect kunnen hebben op de levensverwachting en het voorkomen van kanker en hartziekte. Voor alcohol zelf werd dit bijvoorbeeld wel reeds aangetoond in een recent degelijk onderzoek (2). Eén alcoholconsumptie per dag voor vrouwen en 1 tot 2 glazen voor mannen werd in dat onderzoek geassocieerd met een betere overleving, minder hartziekte en minder beroertes. Het gaat hier over alcohol uit zowel rode en witte wijn, bier en sterke drank.

Dat in deze nieuwe studie geen verschil in overleving gevonden werd tussen meer-drinkers (veel reservatrol in de urine) en minder-drinkers (weinig reservatrol), kan met andere factoren te maken hebben. Zo bleek de groep met de 25% hoogste concentratie ook meer rokers te bevatten.

Een andere bedenking is dat de concentratie resveratrol slechts 1 keer in een 24-uurbepaling gemeten werd, wat niet erg nauwkeurig is om uitspraken te doen over een periode van 9 jaar.

Conclusie

Deze studie vindt geen gunstig effect van het antioxidant resveratrol in rode wijn op de gezondheid. Dat sluit echter niet uit dat andere substanties in rode wijn wel een positieve invloed hebben.

Alcohol and cardiovascular health: the dose makes the poison…or the remedy. 

O'Keefe JH1, Bhatti SK2, Bajwa A2, DiNicolantonio JJ2, Lavie CJ3.

http://www.nhs.uk/news/2014/05May/Pages/Resveratrol-red-wine-chemical-overhyped.aspx

Geraadpleegde Bronnen
  • (1) Semba RD, Ferrucci L, Bartali B, et al. Resveratrol Levels and All-Cause Mortality in Older Community-Dwelling Adults. JAMA Internal Medicine. Published online May 12 2014
  • (2) Mayo Clin Proc. 2014 Mar;89(3):382-93. doi: 10.1016/j.mayocp.2013.11.005. 

Marleen Finoulst

 
Lees ook...
okt. 2022

Gezonde levensverwachting in België bedraagt 64 jaar

mrt. 2020

5G-technologie heeft niets te maken met het coronavirus COVID-19

mei 2021

Intermittent fasting is niet altijd een gezonde manier om af te vallen

nov. 2021

Geen bewijs dat coronavaccins kanker veroorzaken of verergeren