Helpt hypnose om te vermageren?

Blijvend gewicht verliezen is niet eenvoudig. Het houdt in dat je je voedingsgewoonten en eetgedrag op lange termijn verandert. Volgens Franse onderzoekers kan hypnose hierbij helpen.

12 april 2022

gezondheidenwetenschap gezondheid covid19

Waar komt dit nieuws vandaan?

In een interventiestudie zijn Franse onderzoekers nagegaan of hypnose een zinvolle aanvullende therapie is voor wie wil vermageren. Aan hun studie namen 80 volwassenen met obesitas deel (BMI tussen 30 en 40). Een bijkomend kenmerk was dat de deelnemers zichzelf minder goed konden controleren op het vlak van voeding. Bij emoties of stress hadden ze de neiging om zich te overeten.

De deelnemers werden ingedeeld in 2 groepen: een controlegroep en een interventiegroep. De controlegroep kreeg een dieetbehandeling bestaande uit 8 groepssessies. De interventiegroep kreeg aanvullend 8 hypnosesessies waarbij ook zelfhypnose werd aangeleerd.

De hypothese was dat door de (zelf)hypnosetechnieken het eetgedrag van de deelnemers zou verbeteren. Meer specifiek gingen de onderzoekers ervan uit dat de deelnemers minder de controle zouden verliezen over de hoeveelheid die ze eten. Om dit na te gaan werden voor de studie en na acht maanden allerlei gegevens verzameld en met elkaar vergeleken. Daaruit bleek dat:

  • hypnose een positief effect lijkt te hebben op het verlies van controle. 68% van de deelnemers uit de hypnosegroep scoorde na acht maanden laag op het verlies aan controle tegenover slechts 11% uit de controlegroep;
  • ook het waargenomen hongergevoel was lager;
  • in de hypnosegroep was de BMI significant lager dan in de controlegroep.

De auteurs concluderen dat hypnose een positief effect heeft op het eetgedrag en helpt om langdurig te vermageren (1)

Hoe moet je dit nieuws interpreteren?

Op het eerste zicht lijken de resultaten van deze studie hoopgevend. Het is uiteraard positief dat het eetgedrag en meer specifiek de mate van het controleverlies verbeterde. Maar we moeten ook kijken naar het effect op het gewicht of BMI en het uiteindelijke gewichtsverlies.

Volgens de onderzoekers is er een significant verschil tussen beide groepen. De BMI in de interventiegroep was na acht maanden inderdaad lager dan in de controlegroep. Maar het verschil was zeer klein (0,7 BMI-punten) en klinisch niet relevant. Ook wanneer we kijken naar het gewichtsverlies na acht maanden, zijn de resultaten eerder pover. In beide groepen was het gewichtsverlies heel beperkt en de gemiddelde BMI was nog steeds veel te hoog.

Conclusie

Volgens dit onderzoek zou hypnose bij mensen met obesitas een positief effect kunnen hebben op hun eetgedrag. Meer specifiek op de mate waarin ze controle hebben over de hoeveelheid die ze eten. Hypnose zou dit kunnen verminderen. Maar de effecten op het gewicht en het gewichtsverlies waren teleurstellend. De deelnemers waren na acht maanden nauwelijks vermagerd en hadden nog steeds obesitas. Hypnose lijkt dus niet te helpen om te vermageren op lange termijn.

Geraadpleegde Bronnen
  • (1) Delestre, F., Lehéricey, G., Estellat, C., Diallo, M. H., Hansel, B., & Giral, P. (2022). Hypnosis reduces food impulsivity in patients with obesity and high levels of disinhibition: HYPNODIET ran

Nina Van Den Broecke

 
Lees ook...
jun. 2020

Een mogelijk coronavaccin kan je DNA niet veranderen

feb. 2022

Nee, de Britse politie is geen strafrechtelijk onderzoek gestart naar COVID-19 vaccinaties na aangifte