Is de polypill een wonderpil voor hartpatiënten?

De polypill combineert in één capsule meerdere medicijnen die klassiek voorgeschreven worden aan patiënten die een hartinfarct doormaakten. Ze maakt dat mensen trouwer hun medicatie innemen waardoor ze minder kans lopen op een al dan niet fataal nieuw infarct.

8 mei 2017

gezondheidenwetenschap gezondheid covid19

Waar komt dit nieuws vandaan?

Het nieuws vindt zijn oorsprong in een recent gepubliceerd wetenschappelijk artikel (1). Inhoudelijk is het niet meer dan een samenvattend verslag van een vergadering die plaatsvond in het Europees Parlement in december 2015. De auteurs stellen dat hartpatiënten die elke dag in plaats van 3 afzonderlijke pillen slechts één enkele capsule innemen die de drie combineert, minder vaak een nieuw hartinfarct krijgen. De eerste auteur van het artikel is een Amerikaanse professor in de cardiologie die zelf betrokken was bij de oppuntstelling van de capsule. De capsule droeg oorspronkelijk ook zijn naam (de “Fuster-CNIC-Ferrer cardiovascular polypill”). Ze bevat aspirine (bloedverdunnend), atorvastatine (cholesterolverlagend) en ramipril (bloeddrukverlagend) en is in België beschikbaar onder de merknaam Trinomia. Een andere auteur is Aldo Patriciello. Hij voert de correspondentie over het artikel en is lid van de Christendemocratische fractie van het Europees Parlement en heeft zijn wortels in de Italiaanse bouwsector (2). We vonden van hem geen andere biomedische publicaties.

Hoe moeten we dit nieuws interpreteren?

De Cochrane Library publiceerde onlangs een overzichtsstudie over dit onderwerp (3). De therapietrouw bleek met de polypill inderdaad beter. Van de polypill patiënten volgden er 74% strikt hun voorschrift, tegenover 53% van de patiënten die de drie medicijnen afzonderlijk namen. Of dit ook leidt tot minder hartinfarcten of een langer leven is volgens de auteurs geen uitgemaakte zaak. Patiënten die de polypill kregen rapporteerden wel iets meer nevenwerkingen.

Volgens het Belgisch Centrum voor Farmacotherapeutische Informatie (BCFI) is Trinomia aangewezen voor de secundaire preventie van cardiovasculaire aandoeningen bij patiënten wiens toestand onder controle is met de afzonderlijke bestanddelen op hetzelfde tijdstip aan dezelfde doses. Dus, voor mensen die een hartinfarct overleefd hebben.

Overigens leest de hogergenoemde publicatie als een publiciteitsfolder. Het is opmerkelijk dat ze haar weg gevonden heeft in een wetenschappelijk tijdschrift. Dit illustreert hoe wetenschap, industrie en politiek soms onderling verweven zijn.

Conclusie

De polypill haalt haar aantrekkingskracht vooral uit het feit dat ze de inname van meerdere medicijnen vereenvoudigt: je moet slechts één capsule slikken in plaats van drie pilletjes. Het gebruik ervan is enkel logisch bij patiënten bij wie er een goede wetenschappelijke reden bestaat om elk van die medicijnen te nemen in de dosis waarin ze ook in de polypill zitten. Veel meer valt hier niet over te zeggen.

Geraadpleegde Bronnen
  • (1)Fuster V, Gambús F, Patriciello A, Hamrin M, Grobbee D. The polypill approach - An innovative strategy to improve cardiovascular health in Europe. BMC Pharmacol Toxicol. 2017 Feb 7;18(1):10.

Cebam

 
Lees ook...
jun. 2020

Een mogelijk coronavaccin kan je DNA niet veranderen

jan. 2022

Nee, Boris Johnson zei niet dat 90 procent van de patiënten op intensieve zorg dubbel gevaccineerd is

mrt. 2020

Er is geen remedie om je te "genezen” van diabetes type 2

mei 2021

Coronavaccins kunnen geen problemen veroorzaken bij niet-gevaccineerde personen