Zijn moeders vandaag 'luier' dan 50 jaar geleden?

Moeders verbruiken vandaag gemiddeld 200 kilocalorieën per dag minder dan moeders uit de jaren ‘60, omdat ze vaker voor een beeldscherm gekluisterd zitten.

10 december 2013

gezondheidenwetenschap gezondheid covid19

Waar komt dit nieuws vandaan?

Inactieve moeders geven die ongezonde gewoonte door aan hun kinderen. Dat vrezen onderzoekers uit een Amerikaanse studie (1), gebaseerd op een nationale representatieve databank die gegevens over dagdagelijkse activiteiten van een grote groep Amerikanen al decennialang samenbrengt. Daaruit konden de onderzoekers afleiden dat de voorbije 50 jaar mensen steeds minder fysiek actief zijn. Een trend die hand in hand gaat met de toenemende zwaarlijvigheid en de opkomst van chronische ziekten, waaronder diabetes type 2. Wanneer enkel naar de activiteiten van moeders van jonge kinderen werd gekeken, bleek dat deze moeders in 2010 gemiddeld 14 uur minder fysiek actief waren dan moeders van 45 jaar geleden. De studie werd gefinancierd door Coca Cola Company, maar een link met de frisdrank is er op het eerste gezicht niet.

Hoe moeten we dit nieuws interpreteren?

De onderzoekers analyseerden alle beschikbare dagboeken uit de databank van moeders met kinderen tot 18 jaar. Ze berekenden hoeveel tijd ze spendeerden aan huishoudelijk werk, zoals het bereiden van maaltijden, wassen en poetsen, en spelen met de kinderen. Die som gaf een idee over hun fysieke activiteiten. Daarnaast gingen ze na hoeveel tijd ze doorbrachten voor een beeldscherm en in de wagen. Bij de analyse werd rekening gehouden met de leeftijd van de kinderen en of de moeder al dan niet een baan buitenshuis had.

Tussen 1965 en 2010 nam het aantal uren gespendeerd aan fysieke activiteiten af met 11,1 uur per week voor moeders met oudere kinderen (tussen 5 en 18 jaar) en met 13,9 uur per week voor moeders met jonge kinderen. Moeders met oudere kinderen brachten per week gemiddeld 7 uur meer door met zittende activiteiten en deze met jongere kinderen gemiddeld 5,7 uur meer. Moeders van nu zitten vaker aan een beeldscherm gekluisterd van televisie, pc of smartphone. Wekelijks verbruiken ze gemiddeld 1.600 kilocalorieën minder dan hun grootmoeders. De studie laat enkel toe te besluiten dat fysieke activiteit in de voorbije 50 jaar is afgenomen. Dat zegt evenwel niet dat moeders vandaag ‘luier’ zijn. Evenmin is aangetoond dat inactiviteit wordt doorgegeven aan de kinderen.

Conclusie

De studie laat niet toe te stellen dat moeders tegenwoordig 'luier' zijn dan vroeger. Noch dat kinderen ongezond gedrag overnemen. Dat fysieke activiteit de voorbije decennia is afgenomen en daarmee samenhangend de behoefte aan calorieën, is al lang bekend voor de hele bevolking.

Geraadpleegde Bronnen

Marleen Finoulst

 
Lees ook...
okt. 2022

Gezonde levensverwachting in België bedraagt 64 jaar