In een actuele vraag op 13 mei over het nieuwe handelsakkoord tussen de EU en Mexico, stelde parlementslid Philippe Muyters (N-VA) in het Vlaams Parlement het volgende: “export is belangrijk voor heel Europa, voor België en zeker voor Vlaanderen. Een derde van de jobs in Vlaanderen hangt af van onze export.”

Hij reageerde hiermee op het standpunt van de Waalse regering die aangaf het akkoord in de huidige vorm niet te zullen ondersteunen. Eerder vatte partijgenoot en Europarlementariër Geert Bourgeois een opiniestuk in De Tijd aan met dezelfde bewering.

31% van de Belgische jobs gelinkt aan uitvoer

Op basis van de interregionale input-outputtabel van België voor 2010, berekende het Federaal Planbureau de werkgelegenheid die gegenereerd werd door de binnenlandse vraag enerzijds en de uitvoer anderzijds. In 2010 waren 1.380.000 werkzame personen op rechtstreekse of onrechtstreekse (jobs die nodig zijn voor het uitvoeren van de rechtstreeks aan uitvoer gerelateerde jobs) wijze gelinkt zijn aan de uitvoer van goederen en diensten in België. Dit komt neer op 30,8% van de totale Belgische werkgelegenheid (4.482.700).

Dit cijfer is in lijn met eenzelfde berekening die de Wereldbank voor het jaar 2011 deed. Toen waren 31% van de jobs gelinkt aan uitvoer: 824.260 jobs op een rechtstreekse manier en 579.370 onrechtstreeks.

34% van de Vlaamse jobs gelinkt aan Belgische uitvoer, 31% aan Vlaamse uitvoer

Het Federaal Planbureau maakte ook aparte berekeningen voor de drie gewesten. 884.000, of 34,1% van de jobs in het Vlaams gewest, waren gelinkt aan de Belgische uitvoer. Voor Wallonië (24,7%) en Brussel (29,1%) ligt het percentage van jobs gerelateerd aan uitvoer lager.

Wanneer we enkel de regionale uitvoer in rekening nemen, zien we dat 805.500, of 31% van de Vlaamse jobs, veroorzaakt werd door de uitvoer van het Vlaams gewest. Een minderheid werd gegenereerd door de Waalse (35.600 jobs) of Brusselse (42.800) uitvoer.

17% van de Belgische jobs gelinkt aan uitvoer van EU landen naar niet-EU landen

In zijn opiniestuk stelde Bourgeois dat het cijfer voor Vlaanderen “meer dan het dubbele van het EU-gemiddelde” is. Een studie van de Europese Commissie toont aan dat 13,1% van de jobs in de Europese Unie in 2010 gerelateerd waren aan uitvoer, maar houdt enkel rekening met de uitvoer van goederen en diensten naar landen buiten de EU.

Wanneer we dit toepassen op België waren 767.000 jobs, ofwel 17,1%, gelinkt aan uitvoer van binnen de EU naar landen buiten de EU. Bovendien werd ongeveer 25% van deze jobs niet gegenereerd door Belgische uitvoer, maar door de uitvoer van andere EU landen.

Recentere cijfers voor 2017 geven aan dat 15,3% van de jobs in de Europese Unie en 20% van de jobs in België aan uitvoer buiten de EU gelinkt zijn. Specifieke cijfers voor Vlaanderen werden niet berekend.

Zijn cijfers voor 2010 nog actueel?

De hierboven aangehaalde cijfers slagen meestal op de situatie in 2010, inmiddels 10 jaar geleden en dus niet helemaal up to date. “De opmaak van een input-outputtabel vergt veel werk”, weet Thierry Vergeynst, verantwoordelijke Economie bij Statistiek Vlaanderen (e-mailverkeer, 18 mei 2020). “In de tabellen van 2010 zit de initiële schok van de financieel-economische crisis verwerkt. De huidige Corona-crisis zal een zware impact hebben op de economie, waaronder de toeleveringsstructuren. Dat is uiteraard nog geenszins verwerkt in een input-outputtabel.”

Conclusie

De bewering dat een derde van de Vlaamse jobs van export afhangt klopt voor 2010. 34,1% van de werkgelegenheid in Vlaanderen werd toen rechtstreeks of onrechtstreeks gegenereerd door de Belgische uitvoer van goederen en diensten. Een hoger percentage dan het Belgische gemiddelde (30,8%), maar of dit het dubbele is van het EU-gemiddelde werd niet aangetoond.