Tijdens de plenaire vergadering van 1 juli in het Vlaams parlement werden actuele vragen over het gestegen aantal verkeersdoden in Vlaanderen behandeld. In 2019 kwamen 315 personen om bij een verkeersongeval, iets meer dan de 310 verkeersdoden in 2018.

Lode Ceyssens, parlementslid voor CD&V, wees op de houding van Belgen ten opzichte van rijden onder invloed van alcohol. “Uit een Europese studie blijkt ook dat 20 procent van ons vindt dat het kan om met een glas op achter het stuur te kruipen”, stelde hij. “Het Europese gemiddelde is 9 procent, Nederland en Duitsland zelfs maar 4 procent.” Tijdens een commissievergadering over de geannuleerde BOB-campagne op 9 juli herhaalde hij deze uitspraak.

3% van de Belgen vindt rijden boven de toegelaten alcohollimiet aanvaardbaar

Ceyssens laat weten (mailverkeer, 6 juli 2020) dat hij met de Europese studie doelde op het recent rapport van ESRA (E-Survey of Road Users’ Attitudes), een initiatief dat gecoördineerd wordt door het Belgische Vias instituut.

In elk van de 45 deelnemende landen werd in 2018 een representatieve steekproef van 1000 weggebruikers bevraagd. Een deel van het onderzoek ging over rijden onder invloed van medicatie, alcohol en drugs.

Hieruit blijkt dat niet 20%, maar 3,1% van de bevraagde Belgen het persoonlijk aanvaardbaar vindt om te rijden met een glas te veel op. Het Europese gemiddelde ligt op 1,9% en is dus geen 9%. Wat wel klopt is dat België boven dit gemiddelde uitsteekt en het hoogste resultaat heeft van alle Europese landen in de bevraging.

Met 1,1% scoren de Nederlanders inderdaad beter dan het gemiddelde. Daarentegen vindt 2,2% van de Duitsers drinken en rijden aanvaardbaar, een betere score dan België, maar ook boven het gemiddelde.

Een derde van de Belgen reed na het drinken van alcohol, een kwart mogelijks boven de alcohollimiet

Naast de houding van Belgen tegenover drinken en rijden, werd ook gepeild naar hun gedrag. Hoewel de grote meerderheid dit onaanvaardbaar acht, gaf 33,1% aan in de afgelopen 30 dagen met de auto te hebben gereden na het drinken van alcohol.

24,1% van de Belgen reed nadat ze mogelijks meer gedronken hadden dan de wettelijk toegelaten limiet. Ook hier behaalt België het hoogste cijfer van de 20 bevraagde landen in Europa. Het Europese gemiddelde ligt op 13,1%. Zowel Duitsland, met 8,9%, als Nederland, met 9,1%, doen het beter.

 

1 op 10 bestuurders test positief na letselongevallen

In België ligt de wettelijke limiet van hoeveelheid alcohol in het bloed op 0,5 promille (gram per liter), wat overeenkomt met 0,21 mg/l in de uitgeademde lucht. Uit controlesessies die Vias in 2018 uitvoerde op een representatieve steekproef van autobestuurders, blijkt dat 1,94% reed met een alcoholgehalte boven deze limiet. Na verkeersongevallen met lichamelijke schade test ongeveer 1 op 10 bestuurders positief, bij ernstig gewonde slachtoffers is dat 4 op 10.

Conclusie

Uit een ondervraging van ESRA blijkt dat 3,1% van de Belgen het aanvaardbaar vindt om te rijden met een glas te veel op. Dat is een stuk lager dan 20%, maar wel het hoogste cijfer van alle Europese landen in de studie.

Hoewel een grote meerderheid het onaanvaardbaar vindt, heeft 33% in de afgelopen maand met de auto gereden na het drinken van alcohol. 24% gaf aan dat ze reden met meer dan de toegelaten alcohollimiet.