Brengt de klimaatopwarming tropische ziekten naar Europa?

Tropische ziekten die door muggen of andere insecten worden overgedragen, waaien over naar Europa. De klimaatverandering zit daar voor veel tussen, schrijven Engelse gezondheidsdeskundigen in een pas verschenen rapport.

13 april 2015

gezondheidenwetenschap gezondheid covid19

Waar komt dit nieuws vandaan?

Twee Britse wetenschappers doorploegden de vakliteratuur op zoek naar publicaties over de effecten van de klimaatopwarming op de verspreiding van diverse soorten muggen die ziekmakende parasieten verspreiden, zoals malaria, chikungunya (een virale infectie gelijkend op malaria) en dengue koorts (1). Op basis daarvan hebben ze een aantal voorspellingen gedaan in geval de gemiddelde temperatuur in Engeland met 2, 4 of 6 graden Celcius zou toenemen. In het meest extreme geval zou malaria al in 2030 in onze contreien kunnen voorkomen, de andere parasieten in de warmste Europese gebieden. Wat malaria betreft, wordt gewaarschuwd dat de opwarming van de aarde de meest gevaarlijke malariaparasiet, namelijk Plasmodium falciparum, zou kunnen bevoordeligen. De parasieten kunnen theoretisch ook door in Europa levende muggen worden verspreid, maar dat vraagt een nog sterkere temperatuursverhoging, en is zelfs in 2100 nog erg onwaarschijnlijk. Wat dengue en chikungunya betreft, die eveneens door tropische muggen worden verspreid, zijn al 'outbreaks' genoteerd in het zuiden van Frankrijk, Italië en Kroatië. Klimaatopwarming kan ook deze parasieten meer noordwaarts in Europa kansen geven. De auteurs stellen dat het hier om louter theoretische voorspellingen gaat, maar dat landen toch alert moeten blijven voor de gevolgen van de klimaatopwarming op de verspreiding van tropische ziekten.

Hoe moeten we dit nieuws interpreteren?

Wetenschappers hebben geen glazen bol. Theoretische modellen zijn belangrijk om maatregelen te nemen voor de preventie van mogelijke catastrofes, en in dit geval wordt gewaarschuwd voor het oprukken van tropische muggen, besmet met gevaarlijke parasieten die mensen ziek kunnen maken, in Europa. Nog andere factoren spelen daarin een rol, zoals eventuele vaccins en medicatie die tegen deze ziektes ontwikkeld zullen worden en de socio-economische toestand in Europese landen.

Conclusie

De opwarming van de aarde kan binnen enkele decennia leiden tot de verspreiding van ziekmakende parasieten, verspreid door tropische muggensoorten, in Europa. Daarom roepen wetenschappers landen op om registratiesystemen op te zetten om dergelijke ziekten, zodra ze hier zouden opduiken, snel op het spoor te zijn.

Geraadpleegde Bronnen

Marleen Finoulst

 
Lees ook...
mei 2019

Neen, migranten brengen geen met Krim-Congovirus besmette teken naar België