De Nutri-Score helpt om gezonde voedingskeuzes te maken

De Nutri-Score is ontwikkeld om je te helpen om het gezondste product te nemen binnen een keuze. Sommigen betwijfelen echter of de Nutri-Score wel degelijk je aankoopgedrag beïnvloedt. Welk effect heeft de Nutri-Score?

11 maart 2021

gezondheidenwetenschap gezondheid covid19

Waar komt dit nieuws vandaan?

De Nutri-Score is een label dat je vindt op de verpakking van voedingsmiddelen. Het is een van de manieren om te evalueren hoe gezond een product is. De Nutri-Score bestaat uit een kleur en een letter. Die combinatie geeft aan welke voedingsmiddelen binnen een bepaalde productgroep gezonder zijn dan andere:

  • Donkergroen (A) / lichtgroen (B) betekent gezond.
  • Oranje (C) betekent matig gezond.
  • Lichtrood (D) / donkerrood (E) staat voor ongezond.

Verschillende onderzoeken hebben reeds aangetoond dat de Nutri-Score de consument helpt om in te schatten hoe gezond een product is (1). Maar of de Nutri-Score ook een invloed heeft op je aankoopgedrag, is minder duidelijk. Wetenschappers van de universiteit van Gent hebben dit verder onderzocht. Ze hebben daarvoor 2 online experimenten opgezet:

  • De deelnemers kregen telkens een reeks van producten te zien: sommige met Nutri-Score, andere zonder Nutri-Score.
  • Er waren voedingsmiddelen uit 5 categorieën opgenomen: kant-en-klare maaltijden, koeken, zuivel, sauzen en niet-alcoholische dranken.
  • Aan het eerste experiment namen 303 deelnemers deel, aan het tweede 441.
  • Aan de hand van vragenlijsten moesten de deelnemers onder andere aanduiden hoe gezond de producten waren en hoe groot de kans was dat ze die producten zouden kopen (aankoopintentie).

De resultaten tonen aan dat, wanneer de Nutri-Score vermeld staat, de deelnemers beter konden inschatten hoe (on)gezond een product is. Bovendien bleek dat mensen meer geneigd zijn om een gezond product te kopen als de Nutri-Score vermeld staat. Voor minder gezonde producten maakt het geen verschil of de Nutri-Score vermeld staat op de verpakking. In beide gevallen is de aankoopintentie dezelfde.

De onderzoekers bevelen daarom aan om de Nutri-Score te verplichten op verpakkingen. Volgens hen is dat een goede stap richting gezondere voedingsgewoonten.

Hoe moet je dit nieuws interpreteren?

Dit onderzoek bevestigt dat de Nutri-Score helpt om in te schatten hoe gezond of ongezond een product is. Dat gold althans voor de productcategorieën die opgenomen waren in de studie. Een andere recente studie in België kwam tot dezelfde conclusie (2).

Daarnaast blijkt dat de Nutri-Score een positief effect heeft op de aankoopintentie van gezonde producten (Nutri-Score A en B) in een online proefopzet (simulatiestudie). Dat is trouwens een van de belangrijkste beperkingen van deze studie: het ging om intenties om te kopen, en niet om daadwerkelijk aankopen. Of de Nutri-Score er effectief toe leidt dat mensen in de ‘echte’ wereld meer gezonde producten kopen en gezonder eten, is jammer genoeg niet onderzocht. En dat is uiteindelijk toch het doel.

Conclusie

De Nutri-Score helpt om in te schatten hoe (on)gezond een product is en maakt het gemakkelijker om de gezonde keuze te maken. De Nutri-Score vermelden op gezonde producten lijkt er ook voor te zorgen dat mensen meer geneigd zijn om die producten te kopen. Maar of de Nutri-Score een invloed heeft op wat mensen effectief kopen en eten, werd in deze studie niet onderzocht.

Geraadpleegde Bronnen

Nina Van Den Broecke

 
Lees ook...
dec. 2023

Geen bewijs dat roomboter gezonder is dan margarine

13 mrt.

Geen bewijs dat het gezonder is om ’s middags bananen te eten dan ’s avonds

jun. 2021

Rode Kruis aanvaardt wel degelijk bloed en plasma van gevaccineerden

okt. 2022

Gezonde levensverwachting in België bedraagt 64 jaar