Helpen probiotica bij pindanotenallergie?

Proefmuizen met een pindanotenallergie hebben minder last wanneer ze onschuldige darmbacteriën krijgen toegediend. Onderzoekers hopen nu dat probiotica een antwoord zullen kunnen bieden tegen de steeds frequentere voedselallergieën.

27 augustus 2014

gezondheidenwetenschap gezondheid covid19

Waar komt dit nieuws vandaan?

Steeds meer mensen kampen met voedselallergieën. Eén van de verklaringen voor dit oprukkend fenomeen is de zogenaamde hygiënehypothese: omdat zuigelingen met veel minder bacteriën in contact komen (we leven immers veel hygiënischer dan enkele decennia terug), wordt hun afweersysteem minder goed getraind en zijn ze later gevoeliger voor allerhande substanties, pindanootjes bijvoorbeeld. In de Verenigde Staten is pindanotenallergie zeer frequent, omdat er massaal pindaproducten gegeten worden (pindakaas!). Bij ons komt deze allergie minder voor. Amerikaanse onderzoekers wilden nagaan in hoeverre darmbacteriën, die een rol spelen bij de natuurlijke afweer, een voedselallergie kunnen beïnvloeden. Daartoe gebruikten ze proefmuizen met een steriele darm (dus zonder darmbacteriën), proefmuizen waarbij de darmflora werd uitgeschakeld met antibiotica, en als controlegroep proefmuizen met een normale darmflora. Alle drie de groepen kregen pindanootextracten. De groep met steriele darm en de groep waarbij de darmbacteriën werden uitgeschakeld met antibiotica, reageerden allergisch op de pindanoten (te meten in het bloed), terwijl de controlegroep geen allergische symptomen ontwikkelde (1). Vervolgens kregen de muisjes met steriele darm en de antibiotica-muisjes achtereenvolgens bepaalde darmbacteriestammen terug toegediend. Na toediening van de darmbacteriestam ‘Clostridium difficile’ verdwenen de allergische symptomen zowel bij de steriele muisjes als bij de antibiotica-muisjes. De onderzoekers concluderen dat ze bacteriestammen gevonden hebben die muizen beschermen tegen pindanotenallergie.

Hoe moeten we dit nieuws interpreteren?

Het gaat natuurlijk om een dierenexperiment wat niet toelaat conclusies te trekken voor mensen. Ook werd enkel pindanotenallergie onderzocht, wat niets zegt over andere voedselallergieën. Toch is dit een verrassend onderzoek dat perspectieven biedt in een onderzoeksdomein: de rol van de darmflora bij voedselallergieën. Ook in België wordt volop onderzoek gedaan naar de impact van de darmflora op allergieën en ook op obesitas, diabetes, kanker en andere ziekten (2). Duizenden Vlamingen werken hieraan mee.

Probiotica zijn levende bacteriën met een gunstig effect op gezondheid. Of probiotica op basis van Clostridium zullen kunnen worden ingezet bij de behandeling van pindanotenallergie, is nog niet duidelijk. Er is meer onderzoek nodig, ook bij mensen en ook met andere voedselallergieën.

Conclusie

Dit onderzoek suggereert dat darmbacteriën (darmflora) een rol spelen in het ontstaan van voedselallergieën. Voor mogelijke therapeutische consequenties is het nog te vroeg.

(2)www.vlaamsdarmfloraproject.be

Geraadpleegde Bronnen
  • Stefka AT, Feehley T, Tripathi T, et al. Commensal bacteria protect against food allergen sensitization. PNAS. Published online August 25 2014
  • http://www.nhs.uk/news/2014/08August/Pages/Common-bacteria-could-help-prevent-food-allergies.aspx

Marleen Finoulst

 
Lees ook...
sep. 2020

Er bestaan (nog) geen cijfers over corona-besmettingsbronnen in woonzorgcentra

mei 2020

Op kleinkinderen passen kan nog steeds enkel door grootouders jonger dan 65 jaar