Zakt je IQ tijdelijk na ernstige covid-19?

Covidpatiënten die op intensieve zorg hebben gelegen, hebben daarna vaak minder intellectuele capaciteiten. Britse onderzoekers hebben berekend dat je IQ met zeven punten kan dalen na een ernstige besmetting met covid-19.

17 augustus 2021

gezondheidenwetenschap gezondheid covid19

Waar komt dit nieuws vandaan?

Britse onderzoekers van het King’s College in Londen en van de Universiteit van Cambridge verzamelden, in samenwerking met de BBC, 81.337 online vragenlijsten over het mentale welzijn van de Britten. Deze opvolgstudie (COGENT) die sinds meer dan een jaar loopt, wil ook de impact van covid op het mentale welzijn in kaart brengen.

IQ-test

Zo werd bijvoorbeeld nagekeken in hoeverre de ziekte de intellectuele capaciteiten beïnvloedt (1). Om de intelligentie online te onderzoeken, vullen deelnemers de ‘Great British Intelligence Test’ in. Dat is een vragenlijst gecombineerd met enkele testjes, waarbij je bijvoorbeeld een reeks voorwerpen te zien krijgt waarvan je er zoveel mogelijk moet memoriseren of waarbij je vraagstukjes moet oplossen.

Resultaten

Van de 81.337 personen die de vragenlijsten invulden hadden 12.689 personen covid-19 doorgemaakt. Daarvan werden er 192 gehospitaliseerd en kwamen 44 mensen op intensieve zorg terecht, waar ze beademd werden. Uit de afgenomen tests bleek dat personen die een ernstige covidinfectie hadden doorgemaakt, minder goed presteerden op een aantal hersentestjes. Dit gold vooral voor de taken waarbij ze moesten redeneren of een vraagstuk oplossen.

Om het belang van de scores in te schatten, vergeleken de onderzoekers ze met de testscores van personen die om andere redenen op een afdeling intensieve zorg belandden en beademd moesten worden. Ze komen tot het besluit dat ernstige covid-19, waarbij je op een afdeling intensieve zorg terecht komt, je IQ met gemiddeld zeven punten vermindert. Dat komt neer op 7 procent omdat het gemiddelde IQ 100 is. Dat is niet weinig.

Hoe moet je dit nieuws interpreteren?

Ondanks de grote groep deelnemers aan deze studie, werden de vaststellingen gedaan bij een zeer kleine deelgroep die met covid op intensieve zorg belandde (44 personen van 81.337). Het is vooral die ernstig zieke groep bij wie een verminderd IQ werd vastgesteld, althans voor een periode van maximum zes maanden na het doormaken van covid. Of dit IQ opnieuw recupereert na langere tijd is niet bekend.

Dat de cognitieve vermogens, waaronder intelligentie, achteruitgaan na een verblijf op intensieve zorg, is al langer beschreven in het post-intensieve zorg syndroom (PICS) (2). De helft van de patiënten die enige tijd op zo’n afdeling verblijven, krijgt ermee te maken. Het is dan ook geen verrassing dat deze Britse studie een gelijkaardige vaststelling doet. De mentale achteruitgang heeft dus waarschijnlijk niets te maken met het coronavirus. Na een goede revalidatie verdwijnen deze problemen.

Conclusie

Wanneer je door ernstige covid-19 op intensieve zorgen belandt en beademd moet worden, vermindert je IQ in de eerste maanden met gemiddeld zeven procent. De helft van alle patiënten die een tijd op intensieve zorgen verblijven, dus ook voor andere ziekten, worden geconfronteerd met een zekere mentale achteruitgang. Het heeft dus waarschijnlijk niets te maken met het coronavirus, maar wel met het ernstig ziek zijn en de beademing. Deze problemen verdwijnen na een goede revalidatie.

Geraadpleegde Bronnen

Marleen Finoulst

 
Lees ook...
aug. 2021

De coronavaccins leiden niet tot ernstigere ziekte en voorkomen het ontstaan van varianten

jan. 2022

Nee, Boris Johnson zei niet dat 90 procent van de patiënten op intensieve zorg dubbel gevaccineerd is

sep. 2021

Diensten intensieve zorg zwaarder belast dan Sam Brokken beweert in documentaire ‘Tegenwind’

15 jan.

Wat doen Covid19 en de coronavaccins met het hart?