Is één biertje per dag goed voor het hart?

“Eén glas per dag is gezond”, klinkt het al jaren bij wijnfanaten. Nu hebben ook bierliefhebbers een excuus om dagelijks van een pint te genieten, want ééntje per dag vermindert de kans op een hartaanval. Dat beweert een groep Italiaanse onderzoekers.

17 mei 2016

gezondheidenwetenschap gezondheid covid19

Waar komt dit nieuws vandaan?

Terwijl er heel wat onderzoek bestaat over de effecten van wijn op de gezondheid, zijn er minder over de effecten van bier. Aan een groep artsen werd gevraagd om zo’n 150 onderzoekjes over de effecten van lichte tot matige bierconsumptie op de gezondheid van mannen en vrouwen kritisch te lezen en te bespreken (1). Lichte tot matige bierconsumptie komt neer op één pint per dag voor vrouwen en twee voor mannen. De artsen verdeelden de studies onder elkaar en kwamen nadien bijeen om te debatteren over hun bevindingen. Dat leidde tot een samenvatting die gepubliceerd werd en veel media-aandacht kreeg. Daarin staat dat er geen reden is om gezonde volwassenen lichte tot matige bierconsumptie te ontzeggen, omdat dit geen nadelig effect heeft op de gezondheid. En dat er zelfs een licht voordeel is voor de hartgezondheid tegenover geheelonthouders en veeldrinkers. Voor andere aandoeningen, dementie bijvoorbeeld, vonden ze geen gunstige invloed.

Hoe moeten we dit nieuws interpreteren?

De wijze waarop dit onderzoek gevoerd is, is weinig transparant. Zo is niet duidelijk hoe de 150 studies geselecteerd werden. Er is ook geen meta-analyse uitgevoerd die het mogelijk maakt om alle resultaten samen te analyseren. Het gaat hier over een discussie van artsen over individuele studies. Wie die artsen zijn, is ook nergens aangegeven. Overigens werd dit onderzoek gefinancierd door Italiaanse bierbrouwers, wat de uitkomst mogelijk beïnvloed heeft.

Voor het gunstige effect op het hart verwijzen de artsen naar de J-curve, die nochtans recent onderuit gehaald werd door grondig onderzoek dat brandhout maakte van deze J-curve. Op basis van die studie pasten enkele landen, waaronder UK en Nederland, reeds hun richtlijn inzake alcoholconsumptie aan: er zou geen gunstig effect zijn op het hart bij lichte tot matige consumptie.

Conclusie

Dit onderzoek brengt weinig nieuws. De voornaamste boodschap is voorzichtig zijn met alcohol: te veel schaadt de gezondheid. De gunstige effecten op het hart werden door eerder, grondiger onderzoek op de helling gezet. Deze nieuwe publicatie verandert daar eigenlijk niets aan.

Geraadpleegde Bronnen

Cebam

 
Lees ook...
apr. 2022

Er bestaat geen Pfizeronderzoek dat hoge kans op hartaanval door vaccinatie aantoont

15 jan.

Wat doen Covid19 en de coronavaccins met het hart?

mei 2019

Een harstilstand overleven lukt beter in onze buurlanden

jul. 2022

Filmpje van kwade man in Italiaans ziekenhuis heeft niets met vaccins te maken