Is het nieuw ontwikkeld ebolavaccin veelbelovend?

Een experimenteel ebolavaccin is in de Verenigde Staten met succes getest op mensen. Is het einde van de dodelijke epidemie eindelijk in zicht?

28 november 2014

gezondheidenwetenschap gezondheid covid19

Waar komt dit nieuws vandaan?

Een vaccin ontwikkeld tegen de ebolavirus-stammen afkomstig uit Zaïre en Soedan (de Zaïrese stam is verantwoordelijk voor de huidige epidemie) werd in de zomer getest op dieren. De proefapen ontwikkelden antistoffen tegen ebola. Nu melden onderzoekers dat dit vaccin ook getest is bij 20 gezonde vrijwilligers en dat het veilig gebleken is voor mensen (1).

De volgende stap bestaat erin het vaccin uit te testen bij mensen in klinische studies, om te onderzoeken of het ook effectief is (dus voldoende anti-ebola-antistoffen doet ontstaan) en aan welke dosissen.

Dit onderzoek is al meteen gestart bij mensen in Groot-Brittannië, de Verenigde Staten, Mali, Oeganda en Zwitserland. Vermits het eerder al op apen succesvol bleek, zijn de onderzoekers hoopvol dat het nieuwe ebolavaccin ook bij mensen effectief zal zijn.

Hoe moeten we dit nieuws interpreteren?

Twintig gezonde volwassen vrijwilligers, mannen en niet-zwangere vrouwen, gaven zich op om de veiligheid van het nieuw ontwikkelde ebolavaccin te testen. Dat is niet zonder risico. Ze kregen dan ook een vergoeding (ongeveer 1.300 euro). Tien van hen kregen een lage dosis ingespoten en tien een tienvoudige dosis. Alle deelnemers werden nauwgezet opgevolgd in de vier daaropvolgende weken. Er werden geen ernstige nevenwerkingen gemeld, wel milde tot matige effecten, zoals koorts, pijn op de injectieplaats, een algemeen ziektegevoel, lichte voorbijgaande stollingsstoornissen, alsook bij sommigen een voorbijgaande daling in het aantal witte bloedcellen.

Deze studie was enkel bedoeld om de veiligheid van het vaccin te testen, maar de onderzoekers waren ook verheugd over de ebola-antistoffen die bij de ruime meerderheid van deze proefpersonen in het bloed gedetecteerd werden.

Conclusie

De ontwikkeling van een ebolavaccin zit in de lift. Een eerste kleinschalige studie met 20 vrijwilligers toont alvast dat het vaccin veilig is voor mensen. Studies over de doeltreffendheid zijn volop aan de gang. In de eerste helft van 2015 worden de volgende resultaten verwacht.

Geraadpleegde Bronnen

Marleen Finoulst

 
Lees ook...
jun. 2020

Een mogelijk coronavaccin kan je DNA niet veranderen

nov. 2021

Geen bewijs dat coronavaccins kanker veroorzaken of verergeren

jul. 2021

Dit weten we al over de behandelingen tegen COVID-19

sep. 2022

Boosters getest op mensen