Is rodebietensap goed voor je tanden?

In de sportwereld is rodebietensap vooral bekend omdat het de prestaties zou bevorderen. Nieuw onderzoek stelt dat het ook goed zou zijn voor je gebit. Klopt dat?

15 februari 2021

gezondheidenwetenschap gezondheid covid19

Waar komt dit nieuws vandaan?

Sporters die veel energiedranken en gels gebruiken, hebben meer kans op tandproblemen. Dat komt omdat zulke dranken veel suiker bevatten en vaak erg zuur zijn, waardoor ze je tandglazuur aantasten. Omdat het niet mogelijk is om energiedranken zomaar te schrappen, zijn wetenschappers op zoek naar andere manieren om de tandgezondheid te verbeteren. Onderzoekers uit Schotland gingen na of rodebietensap daarbij kan helpen (1). Dat sap zou de zuurtegraad of pH van je speeksel verhogen en zo het negatieve effect van sportdranken op je tanden verminderen.

De onderzoekers zetten een interventiestudie op, waarin ze de effecten van rodebietensap vergeleken met een placebo. Voor een deel wisten noch de onderzoekers, noch de deelnemers wie in welke groep zat. Aan de studie namen 11 duursporters deel. Het onderzoek was opgedeeld in 4 deelexperimenten, die alle deelnemers in een willekeurige volgorde moesten uitvoeren op 4 verschillende dagen.

 • Bij elk experiment moesten de deelnemers 90 minuten lopen.
 • Bij de controleproef dronken ze voor, tijdens en na het sporten water.
 • Bij de drie andere experimenten dronken ze voor, tijdens en na het sporten een energiedrank.
 • Daarnaast dronken ze een uur voor de inspanning ofwel rodebietensap met nitraat, ofwel rodebietensap zonder nitraat, ofwel water.

Op verschillende tijdstippen voor, tijdens en na de inspanning werd de zuurtegraad van het speeksel en het gehalte aan nitraat en nitriet in het bloed en speeksel van de deelnemers gemeten. Op basis van een statistische analyse besluiten de onderzoekers dat rodebietensap:

 • de concentratie van nitraat en nitriet in het bloed en speeksel doet stijgen;
 • kan voorkomen dat de zuurtegraad van het speeksel door energiedranken daalt, en er zelfs voor kan zorgen dat deze stijgt;
 • een positief effect heeft op de tandgezondheid van sporters.
Hoe moet je dit nieuws interpreteren?

Dit is een goed opgezette studie, maar we moeten toch voorzichtig zijn met de interpretatie van de resultaten.

 • Aan de studie namen enkel mannelijke sporters deel. Of de resultaten ook gelden voor vrouwen, weten we dus niet.
 • Het aantal deelnemers was beperkt. We kunnen de resultaten dus niet zomaar toepassen op sporters in het algemeen.
 • Hoewel de resultaten veelbelovend zijn, moet nog verder onderzocht worden of rodebietensap daadwerkelijk goed is voor de tanden.
Conclusie

Rodebietensap heeft een positief effect op de zuurtegraad van speeksel en kan zo het negatieve effect van sportdranken op tandglazuur verminderen. Maar of het sap ook een rechtstreeks effect heeft op de tandgezondheid, moet verder onderzocht worden.

Geraadpleegde Bronnen
 • (1) Burleigh, M. C., Sculthorpe, N., Henriquez, F. L., & Easton, C. (2020). Nitrate-rich beetroot juice offsets salivary acidity following carbohydrate ingestion before and after endurance exercise in

Nina Van Den Broecke

 
Lees ook...
jun. 2021

Rode Kruis aanvaardt wel degelijk bloed en plasma van gevaccineerden

mei 2020

Wat zeggen de cijfers over de Zweedse aanpak?

mrt. 2020

Nee, er komt morgen geen video op Whatsapp genaamd Martinelli!

feb. 2022

Nee, de Britse politie is geen strafrechtelijk onderzoek gestart naar COVID-19 vaccinaties na aangifte