Is schizofrenie voor 80% genetisch bepaald?

Schizofrenie is een psychiatrische aandoening, die zowel door genetische als omgevingsfactoren bepaald wordt. Een Deense studie bij tweelingen vindt dat 80% van het risico op schizofrenie in de genen ligt.

13 oktober 2017

gezondheidenwetenschap gezondheid covid19

Waar komt dit nieuws vandaan?

Schizofrenie is een ernstige psychiatrische aandoening die vooral jongvolwassenen treft. Er is geen precieze oorzaak gekend; diverse factoren spelen een rol, waaronder erfelijkheid. Om het aandeel van erfelijkheid te onderzoeken, wordt vaak gebruik gemaakt van tweelingonderzoek: identieke tweelingen hebben exact dezelfde genen, terwijl niet-identieke of twee-eiige tweelingen voor 50% dezelfde genen delen. Deense onderzoekers maakten gebruik van het Deense tweelingregister, dat sinds 1954 de gegevens van in Denemarken geboren tweelingen bijhoudt, en van een Deens psychiatrisch onderzoeksregister, dat gegevens van alle psychiatrische ziekenhuisopnames sinds 1969 en bezoeken aan psychiaters sinds 1995 registreert. Op die manier konden gegevens van 21.524 tweelingen geboren tot 2000 gekoppeld worden aan diagnosen schizofrenie en verwante stoornissen (1).

Er werd gekeken hoe vaak de diagnose bij Deense tweelingen gesteld was. Wanneer één helft van een identieke (eeneiige) tweeling de diagnose schizofrenie of schizofrene stoornis had gekregen, dan had de andere helft één kans op drie op dezelfde diagnose. Voor niet-identieke tweelingen bedroeg die kans slechts 7 tot 9%.  Daaruit berekenden de onderzoekers dat het risico op schizofrenie voor ongeveer 79% genetisch bepaald is en voor schizofrene spectrumstoornis voor 73%. 

Hoe moeten we dit nieuws interpreteren?

De studie toont dat erfelijke aanleg vaak meespeelt bij het ontwikkelen van schizofrenie en schizofrene spectrumstoornissen, maar dat het zeker niet de enige oorzaak is. Daarnaast spelen nog veelal onbekende niet-erfelijke factoren mee, waaronder zo goed als zeker ook druggebruik (cannabis, lsd, …). Daarmee bevestigt deze studie wat eerdere onderzoekers al hadden aangetoond, namelijk dat tot 80% van het risico op schizofrenie met erfelijkheid te maken heeft. Het komt erop neer dat een zekere kwetsbaarheid voor schizofrenie in de genen zit.

Conclusie

De studie bevestigt wat eerder onderzoek al aantoonde: een zekere erfelijke aanleg speelt een niet onbelangrijke rol in het ontstaan van schizofrenie

Geraadpleegde Bronnen

Cebam

 
Lees ook...
apr. 2022

Data over vals-positieve NIP-testen uit VS zijn niet van toepassing op Belgische context

jun. 2021

Hoe maak je fake news? Je haalt beelden uit hun context en je vergeet wat een dokter echt zei over armen die magnetisch worden van vaccins.

jul. 2023

Geen aanwijzingen voor placebo’s in vaccinleveringen

jul. 2021

Blootstelling aan gevaccineerden leidt niet tot gezondheidsproblemen, suramine kan dat dus ook niet voorkomen