Kan borstvoeding honderdduizenden levens redden?

Artsen zijn altijd al voorstander geweest van borstvoeding. Mocht iedere moeder haar kind borstvoeding geven, dan zou wereldwijd jaarlijks het leven van 800.000 kinderen en 20.000 moeders kunnen gered worden. Het zou een besparing van 300 miljard USD opleveren.

3 februari 2016

gezondheidenwetenschap gezondheid covid19

Waar komt dit nieuws vandaan?

De bevindingen werden gepubliceerd in het gerenommeerde Britse tijdschrift The Lancet (1). De auteurs vatten de resultaten samen van zowat alle relevante wetenschappelijke studies die over borstvoeding gepubliceerd werden. Hun conclusie is dat borstvoeding een belangrijke impact heeft op de gezondheid van zowel moeder als kind, en dit zowel in arme als in rijke landen. Bij kinderen voorkomt borstvoeding infectieuze diarree, luchtwegeninfecties en oorontstekingen. In arme landen waar deze ziekten dodelijk kunnen zijn, kan borstvoeding dus levensreddend zijn. Maar ook in rijke landen zijn er elementen die erop wijzen dat borstvoeding kinderlevens kan redden, bijvoorbeeld door een lager risico op wiegendood.

Verder hebben kinderen die borstvoeding kregen een hogere intelligentie, en lopen ze minder kans op obesitas en diabetes. Moeders van hun kant lopen minder risico op borst- en eierstokkanker en zouden ook minder diabetes ontwikkelen.

Het enige nadeel van borstvoeding op vlak van gezondheid bleek dat kinderen die langer dan 12 maanden borstvoeding kregen meer problemen hadden van tandbederf.

Hoe moeten we dit nieuws interpreteren?

Een journalist in The Lancet schrijft dat, mocht borstvoeding niet bestaan, diegene die ze uitvindt zowel de Nobelprijs van Geneeskunde als van Economie zou verdienen. De beschikbare wetenschappelijke gegevens suggereren een bijzonder gunstig effect van borstvoeding op de gezondheid van zowel moeder als kind. Dit effect is vermoedelijk het grootst in ontwikkelingslanden waar kinderen in ongunstige omstandigheden moeten opgroeien.

De observationele studies die de basis vormen voor deze bevindingen tonen niet onomstotelijk de gunstige impact van borstvoeding aan. Een meer betrouwbaar studie-opzet, waarbij een groep kinderen borstvoeding krijgt en vergeleken wordt met een vergelijkbare groep die flesvoeding krijgt, is immers moeilijk uitvoerbaar. Daardoor is het bijvoorbeeld niet met zekerheid uit te maken of de intelligentie van kinderen die borstvoeding kregen hoger is dankzij de borstvoeding, of dat dit komt omdat ze de kinderen zijn van intelligente ouders die mogelijk meer geneigd zijn te opteren voor borstvoeding. Ongetwijfeld speelt het ook een rol wat kinderen zonder borstvoeding te eten kregen ter vervanging van de borstvoeding. Indien het alternatief een minderwaardig product was, dan is het logisch dat een studie aantoont dat borstvoeding beter is.

Conclusie

Wetenschappelijke studies suggereren dat borstvoeding zowel voor moeder als kind belangrijke voordelen heeft op vlak van gezondheid. Mede omdat de nadelige effecten die ertegenover staan te verwaarlozen zijn, pleiten wetenschappers ervoor om borstvoeding meer intensief te promoten. In ontwikkelingslanden met hoge kindersterfte kan borstvoeding duizenden levens redden.

Geraadpleegde Bronnen
  • (1) Cesar G Victora et al. for The Lancet Breastfeeding Series Group. Breastfeeding in the 21st century: epidemiology, mechanisms, and lifelong effect. Lancet 387 (10017): 475–490, 30 January 2016.

Cebam

 
Lees ook...
jul. 2022

Het is mogelijk dat jaarlijks 14.000 Belgen sterven door tabak, maar exact cijfer onbekend

aug. 2021

Artsen mogen hongerstakers niet zomaar onder dwang medisch behandelen

sep. 2022

Tijdelijk hoger risico op borstkanker, maar de pil beschermt ook tegen andere kankers