Kan koffie huidkanker voorkomen?

Volgens een nieuwe studie, verschenen in The Journal of the National Cancer Institute, kunnen vier kopjes per dag melanoom voorkomen. Dat is de meest agressieve vorm van huidkanker.

6 februari 2015

gezondheidenwetenschap gezondheid covid19

Waar komt dit nieuws vandaan?

Dit nieuws is gebaseerd op een Amerikaanse studie bij mensen van 50 tot 70 jaar (1). Bij aanvang van het onderzoek vulden de deelnemers een vragenlijst in over hun eetgewoonten. Zo werd gevraagd hoeveel koffie ze dronken, of dit koffie met of zonder caffeïne was en of ze nog andere dranken met caffeïne dronken. Over een periode van tien jaar werd gekeken wie huidkanker kreeg en wie niet.

Alle mensen werden ingedeeld in groepen op basis van de hoeveelheid koffie die zij dronken: geen koffie, max 1 kopje per dag, 2 tot 3 kopjes per dag of ten minste 4 kopjes per dag. Vervolgens werd per groep berekend wat de kans was om kanker te krijgen vergeleken met diegenen die geen koffie dronken. Bij de berekening werd gecorrigeerd voor enkele belangrijke factoren zoals roken en blootstelling aan zonlicht. Mensen die minimaal 4 kopjes koffie per dag dronken hadden 20% minder kans op melanomen. Dit verband vonden ze alleen voor koffie met caffeïne. Er was geen verband voor koffie zonder caffeïne. En ook niet tussen koffie en carcinoma in situ, een voorstadium voor huidkanker.

Hoe moeten we dit nieuws interpreteren?

Deze studie is een cohortonderzoek met een aantal sterke punten. Allereerst de opzet, waarbij een grote groep mensen zonder kanker tien jaar werd opgevolgd. De resultaten zijn gecorrigeerd voor bepaalde belangrijke factoren. Zwakke punten van deze studie zijn dat de drinkgewoonten alleen bij aanvang werden nagevraagd. Ook zijn andere belangrijke factoren niet in het onderzoek meegenomen, nl. of huidkanker in de familie vaak voorkomt, of men als kind vaak verbrand is geweest door de zon. Het corrigeren voor alle belangrijke factoren is zeer belangrijk voor dit type onderzoek. Dit maakt dat we minder vertrouwen hebben in de resultaten van deze studie.

Dit nieuws is gebaseerd op een grootschalige studie naar het effect van allerlei voedingsmiddelen en -gewoonten op gezondheid. Het verband tussen koffie en huidkanker is slechts een deel van een groot geheel. Bij het analyseren van de resultaten zoekt men naar verbanden. De gevonden verbanden worden dan gepubliceerd terwijl alle andere resultaten, de niet-verbanden, in de bureaulade verdwijnen. Bij zulke zoektochten laten ongeveer 1 op de 20 resultaten een verband zien op basis van toeval. Een dergelijk verband is daarom meer overtuigend als meerdere studies hetelfde verband vinden. We vonden twee andere studies die concludeerden dat koffie beschermt tegen huidkanker (2,3).

We zouden echter ook graag willen weten of er studies zijn die hebben gezocht naar het verband tussen koffie en huidkanker, maar dit niet hebben gevonden. Dit is zeer moeilijk om boven tafel te krijgen. Een systematische review die alle studies naar het effect van koffie op huidkanker zoekt is belangrijk om een goed antwoord te kunnen geven op onze vraag.

Conclusie

Er zijn aanwijzingen dat koffie huidkanker kan voorkomen, maar zeker weten we dit nog niet.

(3) Fortes C, Mastroeni S, Boffetta P, Antonelli G, Pilla MA, Bottà G, Anzidei P, Venanzetti F. The protective effect of coffee consumption on cutaneous melanoma risk and the role of GSTM1 and GSTT1 polymorphisms. Cancer Causes Control. 2013 Oct;24(10):1779-87. doi: 10.1007/s10552-013-0255-4. Epub 2013 Jul 17.

Geraadpleegde Bronnen
  • (1) Loftfield E, Freedman ND, Graubard BI, Hollenbeck AR, Shebl FM, Mayne ST, Sinha R. Coffee Drinking and Cutaneous Melanoma Risk in the NIH-AARP Diet and Health Study. J Natl Cancer Inst. 2015 Jan 2
  • (2) Miura K, Hughes MC, Green AC, van der Pols JC. Caffeine intake and risk of basal cell and squamous cell carcinomas of the skin in an 11-year prospective study. Eur J Nutr. 2014;53(2):511-20. doi:

Cebam

 
Lees ook...
nov. 2021

Geen bewijs dat coronavaccins kanker veroorzaken of verergeren

nov. 2023

Geen bewijs voor toename van kanker door vaccins

15 feb.

Geen bewijs dat een paarse tong op kanker wijst

mrt. 2023

Geen bewijs dat laboratoriumvlees kanker zou veroorzaken