Kunnen agressieve buien ingeperkt worden met een dieet?

Binnenkort krijgen gedetineerde psychiatrische patiënten in Nederland voedingssupplementen in de hoop hiermee aanvallen van agressie te voorkomen. Dat gebeurt in het kader van een wetenschappelijk onderzoek dat gesponsord wordt door de Nederlandse overheid.

9 oktober 2015

gezondheidenwetenschap gezondheid covid19

Waar komt dit nieuws vandaan?

Uit een recent gepubliceerde Nederlandse studie blijkt dat er bij geïnterneerde psychiatrische patiënten een verband bestaat tussen de hoeveelheid omega-3-vetzuren in hun bloed en de mate waarin ze agressief gedrag vertoonden (1). Mensen met een lage hoeveelheid van deze vetzuren in het bloed vertonen vaker dan anderen agressief gedrag zoals schelden, geweldpleging en zelfbeschadiging. De onderzoekers konden de Nederlandse overheid ervan overtuigen om hierover een grootschaliger onderzoek op te zetten. In vijf penitentiaire inrichtingen en twee jeugdinrichtingen gaan zij een tijdlang voedingssupplementen verstrekken en bijhouden hoe dat uitpakt op het aantal agressie incidenten.

Hoe moeten we dit nieuws interpreteren?

Er werden wereldwijd reeds meerdere experimentele studies met omega-3-vetzuren verricht. Hieruit bleek een wisselende impact op agressief gedrag (2). Deze studies gebeurden bij gevarieerde groepen mensen (studenten, gevangenen, psychiatrische patiënten, drugsverslaafden) waarbij gebruikt gemaakt werd van verschillende methodes om agressief gedrag in cijfers uit te drukken. Dit maakt dat wetenschappers momenteel nog geen uitspraak kunnen doen over de impact van deze voedingssupplementen op agressief gedrag.

In de Nederlandse studie vond men dat geïnterneerde psychiatrische patiënten met weinig omega-3-vetzuren in hun bloed vaker een agressief gedrag vertonen. Dat betekent niet noodakelijk dat dit “tekort” aan deze vetzuren de oorzaak is van het agressief gedrag. Misschien eten de agressieve mensen te weinig of te weinig gevarieerd, misschien zijn ze algemeen ondervoed, of werden ze agressief omdat de voeding die ze in de gevangenis voorgeschoteld kregen hen niet beviel.

De onderzoekers bevestigen dat hun onderzoek niet aantoont dat er een verband is tussen omega-3-vetzuren in de voeding en agressief gedrag. Maar het was voor hen wel een voldoende reden om een experimentele studie op te zetten die wel een oorzakelijk verband kan aantonen of weerleggen. Het plan is om een placebo gecontroleerd onderzoek te doen waarbij de helft van de proefpersonen een pil krijgt die omega-3-vetzuren bevat en de andere helft een neppil. Het feit dat er in de studie een controlegroep is die een neppil krijgt is belangrijk. Zo is het bijvoorbeeld anders niet uit te sluiten dat mensen die weten dat ze iets krijgen tegen agressie alleen reeds hierdoor hun gedrag gaan aanpassen. Indien de bestudeerde groep voldoende groot is, en men erin slaagt om agressief gedrag betrouwbaar te meten, kan dit onderzoek aantonen of supplementen van dergelijke vetzuren doeltreffend zijn in de preventie van agressie.

Conclusie

Het is nog onzeker of supplementen van omega-3-vetzuren agressief gedrag bij gedetineerde psychiatrische patiënten gunstig beïnvloeden. Het huidig Nederlandse onderzoek laat ook niet toe hierover een uitspraak te doen, maar het is een goede reden om in een volgende stap hierover een experimentele studie op te zetten.

Geraadpleegde Bronnen
  • (1)(1) Zaalberg A et al. Relationships of diet-related blood parameters and blood lead levels with psychopathology and aggression in forensic psychiatric inpatients. Crim Behav Ment Health. 2015 Mar 3
  • (2)Hamazaki at al. Fish oils and aggression or hostility. Prog Lipid Res. 2008 Jul;47(4):221-32.

Cebam

 
Lees ook...
nov. 2021

Geen bewijs dat coronavaccins kanker veroorzaken of verergeren

mei 2021

Neen, niet iedereen moet zomaar vitamine D-supplementen innemen

apr. 2022

Er bestaat geen Pfizeronderzoek dat hoge kans op hartaanval door vaccinatie aantoont

jan. 2022

Nee, Boris Johnson zei niet dat 90 procent van de patiënten op intensieve zorg dubbel gevaccineerd is