Leidt een maagverkleining tot minder hartziekten bij diabeten?

Zware diabetespatiënten krijgen na een maagverkleining fors minder hartziekte. De ingreep is echter geen mirakeloplossing. Dat blijkt uit onderzoek bij meer dan 20.000 patiënten.

22 oktober 2018

gezondheidenwetenschap gezondheid covid19

Waar komt dit nieuws vandaan?

Amerikaanse onderzoekers gingen de relatie na tussen maagverkleiningen bij mensen met obesitas en diabetes type 2 en het voorkomen van hart- en vaatziekten (1). Een groep van 5.301 personen die een maagverkleining ondergingen tussen 2005 en 2011 werd vergeleken met 14.934 controlepersonen. Deze controlegroep was volledig vergelijkbaar met de eerste groep, eveneens obees, maar had geen maagverkleining ondergaan. De gemiddelde leeftijd van de deelnemers was 50 jaar, en 75% waren vrouwen. De gemiddelde Body Mass Index voor de operatie was bijna 45 kg/m2. Na vijf jaar opvolging hadden 2,1% van de deelnemers in de groep met maagverkleining hart- en vaatziekten doorgemaakt, tegenover 4,3% in de controlegroep. Deze percentages zijn vooral te wijten aan het verschil in hartinfarcten tussen beide groepen. Er was geen verschil in beroerten.

Hoe moeten we dit nieuws interpreteren?

Maagverkleiningen zijn populair bij mensen die er niet in slagen door verandering van eet- en leefgewoonten af te vallen. Elke dag ondergaan meer dan 30 Belgen dergelijke operaties, een verdubbeling in tien jaar tijd. In België is er een terugbetaling van maagverkleiningen bij een Body Mass Index van 40 kg/m2 of meer, of vanaf 35 kg/m2 als er bijv. sprake is van diabetes type 2. Het was al bekend dat de bloeddruk, cholesterolwaarden en bloedsuiker dalen bij gewichtsverlies. Dit onderzoek toont aan dat het aantal hartinfarcten eveneens daalt.

Een maagverkleining loopt echter niet altijd goed af. Hetzelfde tijdschrift publiceerde een onderzoek (2) dat betrekking had op 1.406 personen die een maagverkleining ondergingen. Twee derde van de mensen kreeg gemiddeld zeven jaar later meer dan 20% van het verloren gewicht terug. Dat ging gepaard met meer diabetes type 2 en een toenemende ontevredenheid over de operatie. Anderzijds sterft gemiddeld 1% van de mensen als gevolg van de operatie.

Conclusie

Mensen met diabetes type 2 die omwille van zwaarlijvigheid een maagverkleining laten uitvoeren, blijken in de vijf daarop volgende jaren iets minder risico te lopen op een hartinfarct in vergelijking met een controlegroep met even ernstig overgewicht die zich niet laat opereren.

Bron: DokterMedia.nl
http://doktermedia.nl/reviews/chirurgie/2018/10/21/minder-hartinfarcten-bij-diabetespatienten-dankzij-maagverkleining/


Geraadpleegde Bronnen
  • (1) Fisher DP, Johnson E, Haneuse S, Arterburn D, Coleman KJ, O'Connor PJ, O'Brien R, Bogart A, Theis MK, Anau J, Schroeder EB, Sidney S. Association Between Bariatric Surgery and Macrovascular Diseas

Patrick Mullie

 
Lees ook...
mrt. 2020

Er is geen remedie om je te "genezen” van diabetes type 2

dec. 2023

Aantal jongeren met diabetes in België steeg al voor de coronacrisis

jan. 2022

Nee, Boris Johnson zei niet dat 90 procent van de patiënten op intensieve zorg dubbel gevaccineerd is

apr. 2022

Er bestaat geen Pfizeronderzoek dat hoge kans op hartaanval door vaccinatie aantoont