Het artikel, dat op de website van P-Magazine op 12 februari verscheen, doet vermoeden dat het niveau van de opleiding en dus ook die van poliltierekruten fel zal dalen, nu de selectieprocedures versoepeld worden. “Met deze nieuwe regeling geeft de politie blijk van een grote soepelheid tegenover zichzelf, iets wat men van die kant niet meteen verwacht,” aldus PNWS.

Kandidaat-politie-agenten kunnen gedelibereerd worden.

Concreet zit het zo: wie vóór de invoering van het nieuw systeem op minstens één van de examens een resultaat behaalde dat minder dan twaalf op twintig was, buisde meteen voor de hele opleiding. Met het nieuw koninklijk besluit wordt nu een systeem van deliberaties ingevoerd, met terugwerkende kracht tot 1 oktober 2019. Dat maakt het mogelijk om alsnog toegelaten te worden tot het politiekorps, als je pakweg een of twee punten mist voor een examen.

Politie-opleiding volgt het model van hogescholen en universiteiten

“De bedoeling is om de kandidaten op dezelfde manier te behandelen als studenten aan hogescholen of universiteiten. Ook voor hen bestaat de mogelijkheid om na een examenblok gedelibereerd te worden,” zegt Erik Eenaerts, de woordvoerder van ontslagnemend minister van Binnenlandse Zaken Pieter De Crem (CD&V), in een telefoongesprek aan Factcheck.Vlaanderen.

Voor de recrutering maakt het niet zo veel verschil

Door het systeem van deliberaties in te voeren wil de politie ook meer kandidaten aantrekken. “De aanpassingen moeten ertoe leiden dat kandidaten die over voldoende potentieel beschikken, en die reeds door de selectieprocedure zijn geraakt, gedelibereerd kunnen worden. Het op die manier moderniseren van de opleiding is niet meer dan normaal.”, zegt Erik Eenaerts

Eenaerts benadrukt wel dat deze versoepeling van de opleiding geenszins een wondermiddel is om het tekort aan politierekruten op te lossen. “Er werd berekend dat het hooguit een winst van 1 procent winst zal opleveren in termen van personeelstoevoer,” zegt hij.


Samengevat : De selectieprocedure voorziet nu inderdaad in een mogelijkheid tot deliberatie.  Politieagenten die al door selectieprocedures raakten, maar op een gegeven moment tegen de lamp lopen door een tekort voor een bepaald vak, maken nu kans om gedelibereerd te worden. Het verschil qua recrutering wordt volgens woordvoerder Eenaerts berekend op ongeveer 1% van de kandidaten.