Tijdens een debat tussen de Vlaamse lijsttrekkers voor de Europese verkiezingen afgelopen donderdag in Terzake stelde Kathleen van Brempt (sp.a) dat er nog nooit zoveel steun voor de EU is geweest bij de bevolking als vandaag. Is die steun er ook écht? En overal in Europa evenveel?

Genoeg vertrouwen

De Eurobarometer deed namens de Europese Commissie in februari een opiniepeiling onder de Europese bevolking. Uit die peiling bleek dat 68 procent van de respondenten uit de 27 EU-lidstaten vindt dat hun land geprofiteerd heeft van de toetreding tot de EU. Bovendien zegt 61 procent van de respondenten dat het lidmaatschap een goede zaak is. Bij de Europese verkiezingen in 2009 en 2014 lag dat vertrouwen in het EU-lidmaatschap rond de 55 procent. Daarmee is het vertrouwen in de EU volgens Eurobarometer weer op het niveau van de tijd tussen de Val van de Berlijnse Muur in 1989 en de ondertekening van het Verdrag van Maastricht in 1992. Dat verdrag zorgde voor de oprichting van de EU in zijn huidige vorm.

In België geeft 72 procent van de respondenten aan dat het lidmaatschap van de EU een goede zaak is, acht procent vindt het een slechte zaak en negentien procent niet per se goed of slecht. Daarmee zit België boven het Europese gemiddelde, waar Luxemburg met 86 procent ruim boven zit. Ter vergelijking: in het Verenigd Koninkrijk vindt een minderheid van 43 procent het lidmaatschap van de EU een goede zaak. In Griekenland en Oostenrijk is dat amper 46 procent, in Kroatië 40 procent, in Italië 36 procent en in Tsjechië 33 procent, wat een minder rooskleurig beeld geeft van de populariteit van Europa. In België zegt 75% van de respondenten dat ze positief zouden stemmen over een EU-lidmaatschap.

Logische keuze

Jan de Zutter, woordvoerder van de sp.a-fractie in het Europees Parlement, vindt deze resultaten opvallend: “25 jaar geleden sprak haast niemand nog over de EU, terwijl het nu dagelijkse kost is. Ondanks de opkomst van eurosceptische geluiden, blijkt de meer EU-bewuste bevolking positief te zijn over de EU. Het is dan ook niet verwonderlijk dat Kathleen Van Brempt, die al meer dan tien jaar ervaring heeft in het Europees Parlement, de Eurobarometer gebruikte in het debat.”

Valt de EU uit elkaar?

Vorige week verscheen een peiling van de denktank European Council on Foreign Relations, waarin onder meer 58 procent van de Franse respondenten en 50 procent van de Duitse respondenten denkt dat de EU in de komende tien à twintig jaar uit elkaar valt. Volgens 27 procent van de Duitse respondenten en 35 procent van de Franse respondenten is het realistisch dat er in de komende tien jaar een oorlog tussen de EU-lidstaten komt. Er zijn geen resultaten van België beschikbaar.

Conclusie

De voorbije 25 jaar is er nog nooit zoveel steun geweest voor de EU, althans in België. In sommige andere Europese landen is die steun veel kleiner. Tegelijk denkt een deel van de EU-burgers dat de EU uit elkaar kan vallen in de komende decennia. De uitspraak van Kathleen van Brempt is waar, maar verdient dus enige nuance.