Zo beweert de auteur bijvoorbeeld dat in Nederland niemand alleen aan COVID-19 is overleden. In sommige Amerikaanse staten zou ook 40% van de COVID-19 sterfgevallen aan schotwonden zijn overleden. En COVID-19 zou maar een griepje zijn. Dat klopt niet. De Courant wil vooral ook de risico’s van corona minimaliseren, maar als we naar de sterftecijfers kijken, is het heel duidelijk dat corona echt wel een probleem is.

Het coronavirus is echt en het is goed beschreven.

“De Bataafsche Courant” beweert dat “nog steeds niet één virusje is geïsoleerd”. Een factcheck van Full Fact haalt meerdere bronnen aan waaruit blijkt dat het virus wel degelijk is gedetecteerd en bestudeerd door wetenschappers.

Ook de Britse variant is beschreven

In het Verenigd Koninkrijk werd er recent een nieuwe mutatie van het virus waargenomen die besmettelijker zou zijn dan de versie die we al kennen. Het gaat om de afstamming B.1.1.7. Het artikel in “De Bataafsche Courant” twijfelt aan het bestaan van die mutatie.

Volgens een artikel van Imperial College is de mutatie ontdekt in november. Ook een artikel van het COVID-19 Genomics Consortium toont data over de mutatie. Er zijn verschillende stalen van de Britse variant genomen. De wetenschap weet dus hoe B.1.1.7 eruit ziet.

COVID-19 is derde meest voorkomende doodsoorzaak in de VS

“De Bataafsche Courant” beweert ook dat er in de VS staten zijn waar 40% van de Amerikaanse COVID-19 sterfgevallen eigenlijk aan schotwonden zijn overleden. De auteur geeft geen enkele bron voor die claim.

Het klopt wel dat er in sommige staten in een aantal gevallen verkeerd is geteld. Zo zouden er in Grand County, Colorado twee van de vijf corona-doden overleden zijn aan schotwonden. De overledenen zouden besmet geweest zijn, maar volgens de lijkschouwer was COVID-19 niet de doodsoorzaak. Volgens Scientific American worden de overlijdens in de VS in drie fases doorgegeven. Tijdens de eerste fase zijn er fouten mogelijk. Later volgt er nog een check op staatsniveau én op federaal niveau. Die twee gecategoriseerde overlijdens werden zo opgemerkt.

Hoe dan ook was COVID-19 vanaf maart de derde meest voorkomende doodsoorzaak in 2020. Midden april was het zelfs even de meest voorkomende doodsoorzaak in de VS. Dat kan u zien aan de roze lijn op de grafiek hierboven.

Nederlanders hadden niet allemaal onderliggende aandoeningen

Ook de claim dat in Nederland alle overledenen onderliggende aandoeningen hadden is incorrect. Volgens een factcheck van Gezondheid en Wetenschap kan covid-19 ook bij gezonde mensen een zeer ernstig ziektebeeld en overlijden veroorzaken.

Nederland zou ook het aantal corona-overlijdens fors onderschat hebben tijdens de eerste golf. Volgens een rapport van het Centraal Bureau voor Statistiek (CBS) en het Amsterdamse Medisch Centrum zouden er naast elke 10 geregistreerde doden als gevolg aan corona nog tussen de 5 en 10 mensen extra aan corona overleden zijn. Die extra overlijdens zouden dan niet geregistreerd zijn door de Nederlandse overheid. Met andere woorden, het aantal Covid-19 overlijdens zou eerder onderschat zijn, dan overschat.

Autopsie kan wel bij mensen die besmet waren met COVID-19

“De Bataafsche Courant” claimt dat autopsies niet zouden toegelaten zijn bij mensen die COVID-19 hebben gehad. Dat is onzin. Een korte Google zoekopdracht toont artikels over autopsies bij mensen die aan het coronavirus overleden zijn. In de “Procedure voor het beheer van een overlijden van een patiënt met COVID-19” van Sciensano staat ook duidelijk dat autopsies zijn toegelaten.

PCR Tests zijn niet 100% betrouwbaar

De site claimt ook dat de PCR tests onbetrouwbaar zouden zijn. Daarover hadden we op Factcheck.Vlaanderen al een factcheck. Uiteraard kan er met elke test wel iets fout lopen, maar het zijn wel de enige testen die we hebben. Ze zijn voldoende om aan te tonen of er een stijging of daling aan besmettingen aan de gang is in ons land.

COVID-19 is niet zomaar een griepje

Volgens de Bataafsche Courant zou de WHO beweren dat COVID-19 maar een griepje is. De auteur verwijst naar geen enkele bron daarvoor. Uit een video van Geert Molenberghs (KU Leuven en UHasselt) voor de Universiteit van Vlaanderen blijkt dat COVID-19 wel degelijk dodelijker is dan de griep.

Het totale aantal overlijdens toont aan dat er echt iets aan de hand is

Sceptici stellen vaak in vraag of er niet te veel overlijdens worden toegeschreven aan Covid-19. Maar als je gewoon alle doodsoorzaken samenneemt, is het duidelijk dat er in 2020 iets bijzonders aan de hand is. Op de grafieken van EUROMOMO is te zien dat het totale aantal overlijdens veel hoger ligt in 2020 dan in 2018 of 2019. Er wordt hier geen onderscheid gemaakt tussen COVID-19 overlijdens of mensen met een andere aandoening. Er is duidelijk een groter aantal mensen gestorven in 2020 dan in andere jaren. En dat betekent toch dat er allicht een nieuwe factor speelt : het coronavirus.

In de eerste grafiek kan u de cumulatieve sterftecijfers in Europa van 2018, 2019 en 2020 vergelijken. Daar is duidelijk te zien dat de blauwe lijn (aantal overlijdens in 2020) veel hoger ligt dan de andere.

 

De tweede grafiek toont de pieken van sterftecijfers in 2018, 2019 en 2020 in Europa. Daar is heel duidelijk te zien dat in 2020 er opeens een heel hoog aantal mensen gestorven zijn. De grafiek toont per week het aantal overlijdens. In 2020 is er begin april een duidelijke piek te zien die veel hoger ligt dan in andere jaren. Er is ook een piek te zien in november. De piek van november ligt lager dan de piek van april maar duurt wel enkele weken langer.

 

Dat tonen ook de grafieken van België en Nederland. De grafieken wijzen er toch op dat corona helaas niet zomaar een spookbeeld van overijverige virologen is.

 

Dus, “De Binnenlandsche Bataafsche Courant” heeft het fout

De argumenten die de auteur aanhaalt zijn allemaal te weerleggen. Wie er achter het artikel zit is trouwens niet te achterhalen. “De Bataafsche Courant” geeft geen namen van auteurs en verwijst alleen naar eigen artikels. Het coronavirus is al door wetenschappers geïsoleerd. De Britse variant is ook al bestudeerd. En COVID-19 is ook niet zomaar een griepje. De sterftecijfers tonen duidelijk dat er in 2020 meer mensen gestorven zijn dan in de voorbije jaren. Corona is helaas heel echt.

 

 
Lees ook...