Zetten advertenties voor e-sigaretten met een smaakje jongeren aan tot roken?

Advertenties voor elektronische sigaretten zonder nicotine, maar met een smaakje, ook shishapennen genoemd, maken kinderen nieuwsgierig. Een wolf in schaapskleren, zo concluderen Britse onderzoekers.

19 januari 2016

gezondheidenwetenschap gezondheid covid19

Waar komt dit nieuws vandaan?

Onderzoekers van de universiteit van Cambridge wilden weten hoe Engelse schoolkinderen, tussen 11 en 16 jaar, reageren op reclame voor e-sigaretten, met een zonder smaakje, en of dit hun attitude tegenover roken beïnvloedt (1). Ze recruteerden 598 schoolkinderen uit twee scholen en verdeelden ze willekeurig in drie groepen. Alle deelnemers moesten een boekje doornemen. In de boekjes van de eerste groep stonden 12 advertenties voor e-sigaretten met een snoepjessmaak. De boekjes van de tweede groep bevatte 12 advertenties voor e-sigaretten zonder toegevoegd smaakje en de derde groep kreeg boekjes zonder advertenties. Nadien vulden alle kinderen een uitgebreide vragenlijst in die onder andere peilde naar hun houding tegenover tabak. Op een schaal van één tot vijf gaven ze tabak een score van onaantrekkelijk tot ‘cool’. Daarnaast werd vragen gesteld die een idee geven over de invloed van de advertenties die ze in de boekjes zagen. Kinderen die reeds gerookt hadden of e-sigaretten hadden geprobeerd, werden niet verder opgenomen in de analyse. De resultaten tonen dat er geen verschil was in perceptie van tabak in de drie groepen. Wat de advertenties betreft, vond men wel een duidelijk verschil in impact tussen e-sigaretten met of zonder smaakje: deze met snoep- of chocoladesmaak trokken wel de aandacht en meer kinderen gaven aan die wel eens te willen kopen. De onderzoekers concluderen dat kinderen die worden blootgesteld aan reclame voor e-sigaretten hun houding tegenover tabak niet veranderen, maar wanneer ze advertenties zien voor e-sigaretten met een lekker smaakje willen ze die wel eens proberen.

Hoe moeten we dit nieuws interpreteren?

Het gaat om een goed uitgevoerde studie en het goede nieuws is dat kinderen tussen 11 en 16 jaar niet anders gaan denken over tabak roken wanneer ze reclame voor e-sigaretten zien. Echter, wanneer ze reclame zien voor e-sigaretten met een smaakje zien, is hun nieuwsgierigheid wel gewekt. In dit onderzoek ging het om reclame voor nicotinevrije e-sigaretten, ook wel shishapennen genoemd. Die zijn ook bij ons te koop, veelal in krantenwinkels, met uiteenlopende smaakjes (aardbeien, snoep, chocolade, enz.).

Een eerste bekommernis is de onwetendheid over mogelijke effecten van dergelijke pennen op de gezondheid. Een andere bezorgdheid is dat e-sigaretten met smaakjes kinderen vertrouwd kunnen maken met roken, waardoor ze later makkelijker naar echte sigaretten grijpen. Er is nu reeds een toename gemeld van roken bij kinderen.

Meer informatie over e-sigaretten en shishapennen vindt u op de website van Vigez: http://www.vigez.be/themas/tabak/e-sigaret?gclid=CL635Z29tcoCFSsKwwod7ekMbg

Conclusie

Reclame voor e-sigaretten met een smaakje maakt kinderen nieuwsgierig, zonder dat het hun attitude tegenover tabak wijzigt, toont nieuw onderzoek. De onderzoekers zijn wel bezorgd dat dergelijke e-sigaretten, ook zonder nicotine, kinderen vertrouwd maken met roken, waardoor de stap naar sigaretten kleiner wordt.

Geraadpleegde Bronnen
  • (1)Vasiljevic M, Petrescu DC, Marteau TM. Impact of advertisements promoting candy-like flavoured e-cigarettes on appeal of tobacco smoking among children: an experimental study. Tobacco Control. Publ
  • http://www.nhs.uk/news/2016/01January/Pages/Are-ads-for-candy-flavoured-ecigs-tempting-teens-to-vape.aspx

Marleen Finoulst

 
Lees ook...
mrt. 2020

Er is geen remedie om je te "genezen” van diabetes type 2

okt. 2022

Britse vaccinatiecampagne voor vijf- tot elfjarigen verloopt zoals gepland

mrt. 2021

55% van de Belgische jongeren kampt met meerdere psychische klachten