Zijn smartphones verslavend?

Amerikaanse studenten zouden gemiddeld 9 uur per dag bezig zijn het hun smartphone. Meisjes nog meer dan jongens. Onderzoekers slaan alarm.

2 september 2014

gezondheidenwetenschap gezondheid covid19

Waar komt dit nieuws vandaan?

Amerikaanse onderzoekers onderzochten het fenomeen smartphone-verslaving. Ze legden 164 studenten tussen 19 en 22 jaar op de rooster over het gebruik van hun mobieltje: wat ze ermee doen en hoe lang. Gemiddeld spendeerde de groep 527 minuten (bijna 9 uur) per dag aan hun mobieltje. De meeste tijd ging naar sms’en, gevolgd door e-mails versturen, Facebook checken, op internet surfen en muziek beluisteren (1). 

Er bleek een significant verschil te zijn tussen meisjes en jongens. De meisjes waren overigens nog meer bezig met hun smartphone: naast sms’en, mailen en Facebook, steken ze veel tijd in foto’s nemen en die delen op Pinterest en Instagram. Jongens spelen iets vaker dan meisjes spelletjes. De onderzoekers stelden vast dat de smartphone volop gebruikt wordt om sociale contacten te onderhouden online, wat niet alarmerend hoeft te zijn. Wel vragen ze zich af of dit ten koste gaat van sociale contacten in de reële wereld en het sociale gedrag verandert. De studie kan niet concluderen of smartphone-verslaving echt bestaat.

Hoe moeten we dit nieuws interpreteren?

Een psychologische verslaving betekent dat je afhankelijk bent van een gewoonte die je een goed en veilig gevoel geeft. Zonder die handeling krijg je te maken met afkickverschijnselen, zoals zweten, prikkelbaarheid, nervositeit en de gekste dingen doen om je smartphone terug te krijgen. Dat werd in deze studie, die enkel het gebruik bij Amerikaanse studenten evalueerde, niet onderzocht. Of een smartphone-verslaving werkelijk bestaat, is niet bekend. Al heeft men er reeds een term voor bedacht: nomofobie (no-mobile- fobie): angst en ongemakken wanneer je geen mobiel bij de hand hebt.

Het onderzoek had betrekking op Amerikaanse studenten en kan niet zo maar veralgemeend worden voor andere populaties.

Conclusie

Het is niet bekend of smartphones verslavend zijn. Zeker is dat veel tieners ze veelvuldig gebruiken om online contacten te onderhouden. De vraag is in hoeverre overmatig gebruik een impact heeft op reële sociale contacten en sociaal gedrag.

Geraadpleegde Bronnen

Marleen Finoulst

 
Lees ook...
sep. 2020

Er bestaan (nog) geen cijfers over corona-besmettingsbronnen in woonzorgcentra