Geen tijd om te lezen?
Dit zijn onze conclusies!

Ilse Malfroot (Vlaams Belang) zei in het Vlaams Parlement dat vier op de tien mannen van niet-Europese herkomst niet werkt. Ze baseerde zich hiervoor op cijfers uit een rapport van de UGent.

Hieruit blijkt dat niet vier op tien, maar één op de vier mannen van niet-Europese herkomst inactief is.

Bij vrouwen ligt de inactiviteitsgraad hoger. Mannen en vrouwen van niet-Europese herkomst samengeteld, komt wel neer op vier op tien.


Tijdens een plenaire vergadering op 14 december 2022, over het decreet van de middelenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap, zei Ilse Malfroot (Vlaams Belang) dat "vier op tien mannen van niet-Europese herkomst niet werkt".

Malfroot liet aan Factcheck Vlaanderen weten dat ze deze cijfers haalde uit het artikel ‘4 op de 10 mensen met niet-Europese nationaliteit heeft of zoekt geen job’ van Het Belang van Limburg. In dit artikel bespreekt Stijn Baert, arbeidseconoom aan de Universiteit Gent, de resultaten van zijn onderzoek over de inactiviteit onder migranten in België.

Percentage doelt op mannen én vrouwen samen

Uit dat onderzoek van de UGent blijkt dat in België 44,2 procent van de 25- tot 64-jarigen met een nationaliteit van buiten de EU-27-landen inactief is. België is op dat vlak de slechtste leerling van de Europese klas. Met inactief bedoelt men niet-werkenden die ook niet op zoek zijn naar een job.

Professor Baert verduidelijkt aan factcheck.vlaanderen dat hij deze cijfers bekomen heeft na berekeningen op basis van zowel eigen gegevens als Eurostat-gegevens. De inactiviteit onder personen met een nationaliteit buiten de EU ligt in Wallonië (51%) hoger dan in Vlaanderen (41%) en Brussel (43%), aldus het onderzoek.

Een op vier mannen van niet-Europese herkomst inactief

Belangrijke kanttekening: het cijfer van 4 op 10 slaagt op mannen én vrouwen samen, terwijl Malfroot het enkel over mannen heeft. Uit het UGent onderzoek blijkt dat er grote verschillen zijn op vlak van geslacht. Bijna zes op de tien (59,3%) 25- tot 64-jarige vrouwen met een nationaliteit van buiten de EU is inactief. Bij mannen is dat een stuk minder, namelijk één op vier (26,6%).

De kloof met de inactiviteitsgraad van inwoners met de Belgische nationaliteit is ook groter bij vrouwen: voor mannen bedraagt de kloof 9 procentpunten, bij vrouwen 35 procentpunten. In vergelijking met andere Europese landen, zijn de cijfers bij zowel mannen als vrouwen in België hoger dan alle andere landen waarvoor Eurostat-gegevens beschikbaar zijn.

Inactiviteit is geen werkloosheid

Inactiviteit doelt enkel op niet-werkenden die ook niet werkzoekende zijn, zoals bijvoorbeeld huismannen- of vrouwen. Werkzoekenden zijn wel actief op de arbeidsmarkt, maar hebben momenteel geen werk.

Als je werkzoekenden bij inactieven optelt, heeft volgens de recenste cijfers (2021) van Eurostat 56% van de 25- tot 64-jarigen met een niet-Europese nationaliteit in België geen werk. In Nederland is dat 43%, in Duitsland 41% en in Frankrijk 45%.

Baert: “Ik zoek zelf altijd statistieken bij elkaar voor de 25- tot 64-jarigen omdat de 20- tot 24-jarigen grotendeels studenten zijn. Als je voltijds student bent, zit je automatisch in de inactiviteit. Hen opnemen geeft een slechte basis voor internationale vergelijkingen.” Ook gepensioneerden vallen onder inactiviteit, waardoor personen ouder dan 64 niet worden opgenomen.

Conclusie

Uit data van Eurostat blijkt inderdaad dat in België 44% inwoners met een afkomst buiten Europa inactief is op de arbeidsmarkt. Maar dat percentage slaagt op mannen en vrouwen samen, terwijl bij vrouwen de inactiviteitsgraad een stuk hoger ligt dan bij mannen. Wanneer we enkel naar die laatsten kijken, blijkt het om een op vier te gaan.